Undervisning

Alpha

Alpha är en upptäckarkurs i kristen tro. Vem som helst kan gå en Alphakurs, men den vänder sig speciellt till dig som är nyfiken på och vill utforska den kristna tron närmare, eller är osäker på vad du egentligen tror på.

Välkommen till en kurs där vi tar din nyfikenhet på allvar och där du får ställa de stora frågorna: Hur hänger den här tillvaron samman, vad är meningen med mitt liv och finns verkligen Gud? Eller också har du helt andra frågor. Kom och ställ dem.

Vill du anmäla dig eller ställa en fråga om kursen, maila oss på alpha.felaktigryttargardskyrkan.se

Varmt välkommen med på upptäcktsresan!

Steg in i församling

Är en kurs på ca 2,5 timme för dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i församlingen innebär.

Ämnen som tas upp:

  • Vad innebär det att vara med i en baptistisk församling?
  • Hur fattar man beslut i Ryttargårdskyrkan?
  • Vilka utmaningar står församlingen inför?

Under kursen ges tid för samtal och frågor. Den börjar med att vi fikar tillsammans vilket vi bjuder på.

Hör av dig till Fredrik eller Eva-Marie vid ev. frågor eller om du är intresserad av att gå kursen.

Grundkursen

Istället för Grundkursen håller vi nu istället Alpha-kurser. Fortsätt att läsa här: Alpha

Halvtid

Halvtid

Halvtidskursen går inte just nu tyvärr.

Vad är mitt nästa steg?

  • Ska jag alltid jobba som jag gör nu?
  • Finns det kanske en större uppgift för mig?
  • Vad gör jag med min längtan till förändring?

Om du tänker så, då vill vi uppmuntra dig att gå vårens Halvtidskurs i Ryttargårdskyrkan. 5 kvällar för att skräddarsy din framtidsplan utifrån dina värderingar, styrkor och drömmar!

Retreat

Vad är en retreat?

Att åka på retreat innebär att dra sig undan från vardagens distraktioner. Retreatens avskildhet gör det enklare att höra sina egna och Guds tankar. Under varje retreat råder tystnad under minst ett dygn. Tystnaden innebär bland annat att vi inte samtalar med varandra och att telefoner, datorer och musikspelare hålls avstängda. I en retreat ingår boende i enkelrum, helpension och ett antal programpunkter. Mellan samlingar finns det gott om tid för bön och vila och promenader i naturen. Det finns även möjlighet för ett enskilt samtal med en pastor eller en själavårdare.

Har av dig till någon av pastorerna eller kyrkans expedition ifall du är intresserad av att åka på retreat.

Söndagsskola för vuxna

Gick du i söndagsskolan som liten? Vare sig du gjorde det eller inte så kanske det är dags att ta tag i söndagsskoleberättelserna ur ett vuxenperspektiv. De här filmklippen och samtalsfrågorna är gjorda med ett syfte, att du enskilt eller tillsammans med andra skall få möjlighet att bearbeta berättelserna i Gamla Testamentet. Söndagsskola är bibelundervisning för barn, i Ryttargårdskyrkan har söndagsskolan bytt namn till Löfteslandet. Välkommen att delta i Söndagsskola för vuxna!

Varje lektion går igenom en berättelse (med undantag för lektion 1). Filmklipp ”A” går igenom teologin i berättelsen och ”B” ger förslag på en andaktsövning utifrån berättelsen. Till varje filmklipp finns ett antal samtalsfrågor som du kan reflektera över på egen hand eller tillsammans med andra, t.ex. i en cellgrupp.

Ytterligare delar kommer publicera på Bibelskola Näras hemsida i höst: www.narabibel.se/sv/nara-smagrupp. Materialet kommer att vara gratis för cellgrupper i Ryttargårdskyrkan. För cellgrupper från andra församlingar kommer kostnaden troligtvis vara 500kr för sex lektioner.

Material

Bönehjälp och bibelläsningsplaner

Nedan finner du utskrivbart material som kan vara till hjälp när du ber och läser bibeln:

Hämta 'Att be med bibelns ord: Psaltaren'
Ladda ner 'Förslag på böner utifrån församlingens vision'
Ladda ner 'Guide till bibelmeditation'
Hämta 'Tips till upplägg av förbönslapp'

Tillsammans – nitton livsviktiga saker kristna gör när de möts

Boken är skriven av Emmanuel Bäckryd, medlem i Ryttargårdskyrkan. Texten nedan är hämtad från inledningen av boken.

… Denna bok har kommit till utifrån min längtan och vilja till förändring. Den är inte skriven utifrån teoretiska resonemang, utan utifrån det jag ser och upplever i en konkret församlingsmiljö. Därför tror och hoppas jag att Tillsammans kan vara till inspiration för dig som vill reflektera över vad det innebär att vara församling i vår tid…

Du är fri att använda boken för dig själv, din församling, din bönegrupp eller andra typer av grupper.

Ladda ner 'Tillsammans'


Om barn och nattvard i Ryttargårdskyrkan

Detta dokument innehåller två texter. Den första är en predikan (text och ljudinspelning) med titeln ”Skall barnen delta i nattvardsfirandet?”. Den andra texten är ett brev som pastorerna i Ryttargårdskyrkan skickade ut till medlemmarna i församlingen inför att barnen skulle börja vara med vid nattvardsfirandet.

Ladda ner 'Om barn och nattvard i Ryttargårdskyrkan' (PDF)