Material

Bönehjälp och bibelläsningsplaner

Nedan finner du utskrivbart material som kan vara till hjälp när du ber och läser bibeln:

Hämta 'Att be med bibelns ord: Psaltaren'
Ladda ner 'Förslag på böner utifrån församlingens vision'
Ladda ner 'Guide till bibelmeditation'
Hämta 'Tips till upplägg av förbönslapp'

Tillsammans – nitton livsviktiga saker kristna gör när de möts

Boken är skriven av Emmanuel Bäckryd, medlem i Ryttargårdskyrkan. Texten nedan är hämtad från inledningen av boken.

… Denna bok har kommit till utifrån min längtan och vilja till förändring. Den är inte skriven utifrån teoretiska resonemang, utan utifrån det jag ser och upplever i en konkret församlingsmiljö. Därför tror och hoppas jag att Tillsammans kan vara till inspiration för dig som vill reflektera över vad det innebär att vara församling i vår tid…

Du är fri att använda boken för dig själv, din församling, din bönegrupp eller andra typer av grupper.

Ladda ner 'Tillsammans'


Om barn och nattvard i Ryttargårdskyrkan

Detta dokument innehåller två texter. Den första är en predikan (text och ljudinspelning) med titeln ”Skall barnen delta i nattvardsfirandet?”. Den andra texten är ett brev som pastorerna i Ryttargårdskyrkan skickade ut till medlemmarna i församlingen inför att barnen skulle börja vara med vid nattvardsfirandet.

Ladda ner 'Om barn och nattvard i Ryttargårdskyrkan' (PDF)