Material

Tänk om – bön och bibelläsning under fastan 2014

Ladda ner bön- och bibelläsningsmaterialet ”Tänk om” genom att klicka på knappen nedan

Hämta 'Tänk om'

Bönehjälp och bibelläsningsplaner

Nedan finner du utskrivbart material som kan vara till hjälp när du ber och läser bibeln:

Hämta 'Att be med bibelns ord: Psaltaren'

Ladda ner 'Förslag på böner utifrån församlingens vision'

Ladda ner 'Guide till bibelmeditation'

Hämta 'Tips till upplägg av förbönslapp'

Ladda ner 'Adventsfastan 2013'

Tillsammans – nitton livsviktiga saker kristna gör när de möts

Boken är skriven av Emmanuel Bäckryd, medlem i Ryttargårdskyrkan. Texten nedan är hämtad från inledningen av boken.

… Denna bok har kommit till utifrån min längtan och vilja till förändring. Den är inte skriven utifrån teoretiska resonemang, utan utifrån det jag ser och upplever i en konkret församlingsmiljö. Därför tror och hoppas jag att Tillsammans kan vara till inspiration för dig som vill reflektera över vad det innebär att vara församling i vår tid…

Du är fri att använda boken för dig själv, din församling, din bönegrupp eller andra typer av grupper.

Ladda ner 'Tillsammans'


Om barn och nattvard i Ryttargårdskyrkan

Detta dokument innehåller två texter. Den första är en predikan (text och ljudinspelning) med titeln ”Skall barnen delta i nattvardsfirandet?”. Den andra texten är ett brev som pastorerna i Ryttargårdskyrkan skickade ut till medlemmarna i församlingen inför att barnen skulle börja vara med vid nattvardsfirandet.

Ladda ner 'Om barn och nattvard i Ryttargårdskyrkan' (PDF)