Söndagsskola för vuxna

Gick du i söndagsskolan som liten? Vare sig du gjorde det eller inte så kanske det är dags att ta tag i söndagsskoleberättelserna ur ett vuxenperspektiv. De här filmklippen och samtalsfrågorna är gjorda med ett syfte, att du enskilt eller tillsammans med andra skall få möjlighet att bearbeta berättelserna i Gamla Testamentet. Söndagsskola är bibelundervisning för barn, i Ryttargårdskyrkan har söndagsskolan bytt namn till Löfteslandet. Välkommen att delta i Söndagsskola för vuxna!

Varje lektion går igenom en berättelse (med undantag för lektion 1). Filmklipp ”A” går igenom teologin i berättelsen och ”B” ger förslag på en andaktsövning utifrån berättelsen. Till varje filmklipp finns ett antal samtalsfrågor som du kan reflektera över på egen hand eller tillsammans med andra, t.ex. i en cellgrupp.

Ytterligare delar kommer publicera på Bibelskola Näras hemsida i höst: www.narabibel.se/sv/nara-smagrupp. Materialet kommer att vara gratis för cellgrupper i Ryttargårdskyrkan. För cellgrupper från andra församlingar kommer kostnaden troligtvis vara 500kr för sex lektioner.