Retreat

Vad är en retreat?

Att åka på retreat innebär att dra sig undan från vardagens distraktioner. Retreatens avskildhet gör det enklare att höra sina egna och Guds tankar. Under varje retreat råder tystnad under minst ett dygn. Tystnaden innebär bland annat att vi inte samtalar med varandra och att telefoner, datorer och musikspelare hålls avstängda. I en retreat ingår boende i enkelrum, helpension och ett antal programpunkter. Mellan samlingar finns det gott om tid för bön och vila och promenader i naturen. Det finns även möjlighet för ett enskilt samtal med en pastor eller en själavårdare.

Har av dig till någon av pastorerna eller kyrkans expedition ifall du är intresserad av att åka på retreat.