Halvtid

Halvtid

Vad är mitt nästa steg?

  • Ska jag alltid jobba som jag gör nu?
  • Finns det kanske en större uppgift för mig?
  • Vad gör jag med min längtan till förändring?

Om du tänker så, då vill vi uppmuntra dig att gå vårens Halvtidskurs i Ryttargårdskyrkan. 5 kvällar för att skräddarsy din framtidsplan utifrån dina värderingar, styrkor och drömmar!

Tid: Tisdagar kl 18:30 – 21:00

Nästa kurs: Tid för nästa kursstart är ännu inte bestämd.

Frågor: Skicka ett e-post till halvtid.felaktigryttargardskyrkan.se