Möten

Varje vecka är du välkommen till flera olika möten i Ryttargårdskyrkan. Nedan presenteras några av de vanligast återkommande samlingarna. För att se exakta datum och tider, samt övriga samlingar, se kalendern på startsidan.

Bön

Utöver våra gudstjänster har vi varje vecka bönesamlingar i kyrkan. Återkommande är bön på onsdagar klockan 10:00.

Även andra bönesamlingar återkommer med jämna mellanrum. För exakta tider och datum, se programbladet på förstasidan.

Cellgrupp

Ryttargårdskyrkan vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Vi ser cellgruppen som ett komplement till den stora gudstjänsten och en naturlig del av församlingslivet. Cellgruppen är den lilla och nära gemenskapen.

Vad är en cellgrupp?

En liten grupp på ca 6-12 personer som oftast samlas i hemmen för att lära känna Gud och varandra bättre. Cellgrupperna ser olika ut, det finns t.ex. tjejgrupper, studentgrupper, grupper med barnfamiljer, medelåldersgrupper osv.

En cellgruppssamling har ett enkelt upplägg som bygger på gemenskap. Samlingen brukar innehålla, fika, samtal, förbön och bön. De flesta grupperna träffas varje vecka, men varje grupp kan själv välja hur ofta och när man möts. För att stärka gemenskapen uppmuntras grupperna att göra något annat tillsammans ibland; en utflykt, en fest eller bara äta ihop utan något särskilt program.

Du behöver inte vara med i församlingen för att tillhöra en cellgrupp. Är du nyinflyttad eller ny i tron kan cellgruppen vara en väg in i församlingsgemenskapen. Vill du gå med i en cellgrupp eller har frågor kring cellgrupper, kontakta Cellgruppsrådet cellgruppsrad.felaktigryttargardskyrkan.se eller någon av pastorerna.

Litteraturlista

Följande dokument ger tips på böcker som ni kan använda i er cellgrupp.

Litteraturlista

Till cellgruppsledare

Cellgruppsadministratörerna har översikt över grupperna och hjälper till att slussa in nya människor. Till cellgruppsadministratörerna cellgruppsadmin.felaktigryttargardskyrkan.se kan du som cellgruppsledare höra av dig om det sker en förändring i din grupp eller om ni har möjlighet att ta emot någon ny.

Cellgruppsrådet jobbar med att utveckla cellgruppsarbetet och stödja cellgruppsledare. Maila till cellgruppsrad.felaktigryttargardskyrkan.se om du vill komma i kontakt med oss.

Gudstjänst

På söndagar kl 11 (kl 10 under juni-augusti) firar vi gudstjänst tillsammans. Våra gudstjänster innehåller sång & musik, undervisning, bön och förbön. En gång per månad firar vi nattvard tillsammans i gudstjänsten, och vid vissa tillfällen innehåller gudstjänsterna också dop eller barnvälsignelse. Efter varje gudstjänst fikar vi tillsammans på kyrktorget.

Alla är välkomna till våra gudstjänster! Kom som du är!

Våra gudstjänsterna tolkas simultant till engelska, be värdarna om headset..

Our services are interpreted into English every Sunday. Please, ask our hosts for a headset.

På arabiska

Just nu har vi tyvärr inte någon gudstjänst på arabiska.