Möten

Varje vecka är du välkommen till flera olika möten i Ryttargårdskyrkan. Nedan presenteras några av de vanligast återkommande samlingarna. För att se exakta datum och tider, samt övriga samlingar, se kalendern på startsidan.

Bön

Utöver våra gudstjänster har vi varje vecka bönesamlingar i kyrkan. Återkommande är bön på onsdagar klockan 10:00.

Även andra bönesamlingar återkommer med jämna mellanrum. För exakta tider och datum, se programbladet på förstasidan.

Hemgrupp

Hemgruppen (tidigare kallat cellgruppen) vill vara med och förverkliga Ryttargårdskyrkans vision: ”Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus.”

Hemgruppen är en mindre grupp i den stora församlingen, där vi träffas för att ha gemenskap, fika, tillbe i sång och bön, läsa Guds ord, samtala och dela varandras liv. I hemgruppen vill vi utmana varandra att leva mer missionella liv.

Vill du veta mer?
Vill du vara med i en hemgrupp?
Vill du starta en ny hemgrupp?
Kontakta hemgruppsrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Är du ledare för en hemgrupp och vill ha tips på material att använda i hemgruppen? Ta en titt i vår Resursbank del 1, del 2.

Gudstjänst

På söndagar kl 11 (kl 10 under juni-augusti) firar vi gudstjänst tillsammans. Våra gudstjänster innehåller sång & musik, undervisning, bön och förbön. En gång per månad firar vi nattvard tillsammans i gudstjänsten, och vid vissa tillfällen innehåller gudstjänsterna också dop eller barnvälsignelse. Efter varje gudstjänst fikar vi tillsammans på kyrktorget.

Alla är välkomna till våra gudstjänster! Kom som du är!

Våra gudstjänsterna tolkas simultant till engelska, be värdarna om headset..

Our services are interpreted into English every Sunday. Please, ask our hosts for a headset.

På arabiska

Just nu har vi tyvärr inte någon gudstjänst på arabiska.