Bön

Utöver våra gudstjänster har vi varje vecka bönesamlingar i kyrkan. Återkommande är bön på onsdagar klockan 10:00.

Även andra bönesamlingar återkommer med jämna mellanrum. För exakta tider och datum, se programbladet på förstasidan.