På arabiska

Samtidigt som den stora gudstjänsten är det dessutom en gudstjänst på arabiska, som vid behov ofta kan tolkas till svenska.

Välkommen!