Gudstjänst

På söndagar kl 11 (kl 10 under juni-augusti) firar vi gudstjänst tillsammans. Våra gudstjänster innehåller sång & musik, undervisning, bön och förbön. En gång per månad firar vi nattvard tillsammans i gudstjänsten, och vid vissa tillfällen innehåller gudstjänsterna också dop eller barnvälsignelse. Gudstjänsterna tolkas simultant till engelska. Efter varje gudstjänst fikar vi tillsammans på kyrktorget.

Alla är välkomna till våra gudstjänster! Kom som du är!


Our sunday services are interpreted into English. Please, ask our hosts for a headset.