Gudstjänst

På söndagar kl 11 (kl 10 under juni-augusti) firar vi gudstjänst tillsammans. Våra gudstjänster innehåller sång & musik, undervisning, bön och förbön. En gång per månad firar vi nattvard tillsammans i gudstjänsten, och vid vissa tillfällen innehåller gudstjänsterna också dop eller barnvälsignelse. Efter varje gudstjänst fikar vi tillsammans på kyrktorget.

Alla är välkomna till våra gudstjänster! Kom som du är!

Våra gudstjänsterna tolkas simultant till engelska, be värdarna om headset..

Our services are interpreted into English every Sunday. Please, ask our hosts for a headset.