Söndagsskola för vuxna - Del 5

A – Noa

Berättelsen om Noa finner du i 1 Mos 5:29 och kapitel 6-9. Här finner du ett filmklipp om budskapet i berättelsen om Noa:

B – ATT BE TILL EN GUD SOM ÄNDRAR SIG

I berättelsen om Noa möter vi en Gud som ändrar sig. Kan vi påverka Gud? Här finner du ett filmklipp på temat:

I filmklippet citeras Amos 7:1-9 och hänvisningar till 1 Mos 6:2 och 8:21.

C – Samtalsfrågor

Här finner du samtalsfrågor till filmklipp 5a om Noa:

1. De flesta brukar bli provocerade av att Gud låter dränka hela mänskligheten utom Noas familj, men de flesta blir också provocerade av att Gud inte sätter stopp för ondskan – vad blir du mest provocerad av? Motivet till att Gud låter jorden översvämmas är ju människornas ”uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda” (1 Mos 6:1) och att ”inför Guds ögon blev jorden alltmer fördärvad och full av våld” (1 Mos 6:11). Hur skulle du agerat om du var i Guds ställe?

2. I berättelsen om Noa möter vi en Gud som ändrar och ångrar sig. Det står i 1 Mos 6:2 att Gud ångrade att han skapat människan. När Noa stigit ur arken offrar han några djur (1 Mos 8:21), när Gud känner lukten av det brända köttet bestämmer han sig för att aldrig mer förgöra mänskligheten på det sätt som han just gjort – betyder det att Gud ändrar sig igen? Kan Gud ändra sig? Är Jesus död på korset ett tecken på att Gud nu, efter att ha prövat sig fram, hittat ett bättre sätt att ta i tu med ondskan? Kan man tänka så?

3. Vad betyder regnbågen? I 1 Mos 9:5-6 säger Gud att han kommer vedergälla varje människa som dödar en annan människa, även djur som dödar människor kommer Gud att vedergälla. Regnbågen är ju tecknet på att Gud har lovat att han aldrig skall förinta mänskligheten genom en flodvåg, men det är ju också en påminnelse om att Gud är en Gud som straffar den som begår onda handlingar. Vad betyder regnbågen för dig?