Söndagsskola för vuxna - Del 4

A – Kain och Abel

Läs 1 Mos 4:1-16 innan du ser detta filmklipp:

Tolkningarna av berättelsen om Kain och Abel är hämtade ur ”Skriftens ansikten – konsten att läsa mellan raderna” av Jesper Svartvik, utgiven på Arcus förlag år 2001.

B – Böneövning

Ett filmklipp om hur man blir en människa som älskar sin nästa. Läs gärna 1 Joh 3:11-18 innan du ser filmklippet:

C – Samtalsfrågor

1. I filmklipp 1a sa Eleonore Gustafsson att vi har en tendens att tolka alla berättelser i GT endast ur ett moraliskt perspektiv, dvs utifrån frågorna ”gör personen i berättelsen rätt eller fel?” eller ”är personen i berättelsen en förbild eller ett exempel på hur jag inte bör leva?”. Den som läser berättelsen om Kain och Abel ur ett moraliskt perspektiv fastnar oftast i frågan ”varför såg Gud till Abels offer och inte till Kains?”. Testa istället att läsa berättelsen utifrån dessa frågor: Vem är Kain och Abels Gud? Vilken gudsbild gestaltas i berättelsen?

2. Vad menar Gud med att Kain både skall åtrå synden och råda över den (4:7)?

3. Blir du provocerad över att Gud bara använder sig av ord när han försöker stoppa Kain att mörda Abel?

4. Se filmklipp 4b! Ge varandra exempel på olika situationer när man ”stänger sitt hjärta” och hjälp varandra att sedan komma på vilka praktiska handlingar man kan göra för att öppna hjärtat för Guds kärlek igen.