Söndagsskola för vuxna - Del 3

A – Syndafallet

Läs 1 Mos 2:25-3:24 och se sedan detta filmklipp:

B – Böneövning

Här finner du ett filmklipp som handlar om hur man kan bli av med ormens bild av verkligheten:

Biktordningen som nämndes i filmklippet

Sök upp en kristen person som du har förtroende för och berätta att du vill praktisera det som står i Jak 5:16. Boka en tid när ni kan ses.

Förbered dig genom att under bön skriva en lista med de synder du vill ta upp i mötet med din vän. Vill du få hjälp att spegla ditt liv genom en bibeltext kan du använda 2 Mos 20, Matt 5-7, Kol 3, Gal 5, Matt 22:34-40. Du skall inte jämföra dig med andra kristna utan spegla ditt liv i Guds ord.

När du träffar din vän behöver ni komma överens om hur det skall gå till, om ni vill använda denna ordning eller göra på ett annat sätt.

Din vän kan börja med att be fritt eller med följande ord: Gud, du känner oss bättre än vad vi själva gör. När vi misslyckas vill du upprätta oss. Vi kommer till dig i tro på ditt löfte om nåd och förlåtelse, som ditt ord säger: Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh 1:9).

Sedan kan du berätta om de synder som finns på din lista. Ge din vän chans att ge respons, kanske anser din vän att något av det som du nämnt inte är en synd, kom tillsammans överens om vad av det som finns på din lista som du behöver be Gud om förlåtelse för. Kanske behöver du också be andra människor om förlåtelse eller gottgöra det som blivit fel på något sätt, låt din vän ge dig vägledning.

Sedan kan du be en fritt formulerad bekännelsebön till Gud, eller använda dig av följande bön: Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt syndat med tankar, ord och gärningar. Särskilt bekänner jag… Över dessa synder sörjer jag av hjärtat och ber om förlåtelse för Jesu Kristus skull och om nåd och kraft till bättring.

Därefter kan din vän med frimodighet säga (t.ex. utifrån Joh 20.23): På Jesu Kristus uppdrag säger jag dig: Dina synder är dig förlåtna, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, amen.

Sedan kan din vän be för dig, att du skall få kraft att inse att du är älskad och förlåten och att du skall få kraft att omvända dig från de synder du bekänt. Därefter kan din vän läsa välsignelsen: Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

C – Samtalsfrågor

1. Är syftet med berättelsen att ge en exakt skildring av vad som hände med de första människorna? Eller är det bara en slags liknelse som vill förklara syndens psykologi? Eller är det någonting mitt emellan? Är det en historisk redogörelse eller är det en slags predikan i berättelseform? Hjälp varandra att reda ut vad som är skillnaden mellan de här två synsätten. Båda synsätten tror att ett syndafall har ägt rum – vad är då skillnaden? Och till sist: vilket synsätt står du närmast?

2. Håller du med om att anledningen till att människan syndar är att ormen ger människan en felaktig gudsbild. Om så är fallet består omvändelsen från synden i att hitta en rätt gudsbild – håller du med?

3. Se gärna filmklipp 3b som handlar om bikt. Behövs bikt? Vad betydde ordet ”satan” och ”djävulen” – hur kan bikt vara ett botemedel mot dessa onda krafter?

Tips: lyssna gärna på predikan från 10 mars från 2013 i vårt ljudarkiv!