Söndagsskola för vuxna - Del 2

Del 2 har tre delar:

A – Skapelsen

Ett filmklipp som handlar om 1 Mos 1-2 finner du här:

B – Böneövning

Ett filmklipp som handlar om nattvard, bordsbön och vila utifrån skapelsberättelsen finner du här:

Texter till filmen:

Mönstret i brödundren

Jesus tog brödet, tackade Gud, och delade ut åt dem

Joh 6:11

… och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem till lärjungarna…

Matt 14:19

Han tog de sju bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt folket.

Matt 15:36

Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem till lärjungarna…

Mark 6:41

Han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt lärjungarna.

Mark 8:6

Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen över dem. Sedan bröt han bröden och gav till lärjungarna…

Luk 9:16

Tidig nattvardsbön

Du allsmäktige Härskare, har skapat allt för ditt namns skull, du har givit mat och dryck åt människorna att njuta, att vi må tacka dig: men åt oss har du gett en andlig mat och dryck och evigt liv.

Didaché 10:3

Trinitarisk bordsbön

Gud vår Fader vi tackar dig för vårt dagliga bröd. Tack för din kärlek och din omsorg. Jesus Kristus var en gäst vid vårt bord och låt oss få motta dig som vi tar emot dessa gåvor. Herre helige Ande, vi ber om din välsignelse.

Bön utifrån Ps 145:15-16

Allas ögon är vända mot dig och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Bön för de hungrande

O Gud, se i nåd till dem som hungrar och lider nöd och ge oss tacksamma hjärtan. Välsigna oss och dessa dina gåvor som vi får ta emot ur din givmilda hand. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Bön i fastetid

Fader, välsignad är du som ger oss vad vi behöver till kropp och själ. Lär oss att avstå från allt det vi inte behöver, och väck vår hunger efter ditt ord och din rättfärdighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Judisk bordsbön

Välsignad är du, Herre vår Gud, världsalltets konung, som med godhet, nåd, och barmhärtighet ger mat åt allt levande och uppehåller allt. För de gåvor som du ger oss, välsignad är du i evighet.

Syrisk bordsbön från 300-talet

Välsignad är du, Herre, som givit oss näring alltifrån vår ungdom och som ger föda åt varje levande varelse. Fyll våra hjärtan med jubel, och ge oss alltid det som vi behöver. Lär oss att dela med oss åt andra. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

C – Samtalsfrågor

Bibeltexter: 1 Mos 1-2, Ps 104, Job 38-39

1. På vilket sätt relaterar Gud till världen? Står han utanför skapelsen eller är han involverad i den? På vilket sätt är i så fall Gud involverad i den? Skapar Gud fortfarande? Hur skall man förstå Ps 104:10-18?

2. Varifrån kommer maten på tallriken? Ber du bordsbön? Hur skall man tolka Ps 104:27-30?

3. Läs Job 38:1-4, 17-18! Blir du provocerad? Vad får verserna för konsekvenser? Hur skall vi förhålla oss till Gud?

4. Gud har skapat vilan – använder du dig av den? Vilar du var sjunde dag? Varför/varför inte?