Söndagsskola för vuxna - Del 1

Del 1 har tre delar:

A – Bibelsyn

Ett filmklipp som handlar om bibelsyn, du finner filmen här:

B – Böneövning

Ett filmklipp som handlar om en böneövning utifrån temat “bibelsyn”, du finner filmen här:

Bönen som citeras i filmen är skriven av Gregorios av Nazianzos.

Herre, när jag läser psalmerna, låt mig få höra dig sjunga. När jag läser dina Ord, låt mig höra dig tala. När jag mediterar över varje sida, låt mig se din bild. Och när jag söker omsätta dina ord i handling, låt mitt hjärta bli fyllt med glädje.

C – Samtalsfrågor

1. Hjälp varandra att förstå texten nedan! Vad är svårt att förstå? Vad tycker du är bra? Vad provocerar dig? Vad gör dig nyfiken?

”(vi) Har en bibelsyn som innebär att Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien, en berättelse om Guds uppenbarelse och frälsningshistorien genom vilken Anden talar och vägleder församlingen idag, trovärdig, i allt den lär, auktoritet för vår tro och vårt liv, levande och verksam till att förvandla människors liv och relationer;

(vi) inser att ingen mänsklig tolkning av Bibeln kan gälla som ofelbar men att Bibeln, tolkad i sitt historiska sammanhang, i enlighet med sitt syfte under Andens upplysning, leder rätt på livets väg och att församlingen fördjupas i sin förståelse genom lydnad mot Guds ord.”

2. Vad skulle få dig att vilja läsa ett kapitel ur Bibeln varje dag tills den dag du dör? Eller är ett kapitel per dag för mycket? Vad är en rimlig nivå? En del läser ett kapitel ur NT varje dag och GT bara någon gång ibland, hur tänker du? Eller räcker det med att man hör en predikan per vecka?

3. Har du något exempel på när förståelsen kommer som en frukt av lydnaden?

4. Känner du igen dig att vi ofta läser berättelserna i GT som berättelser med en sensmoral, dvs att de skall undervisa om vad som är rätt och fel? Och att vi då lätt blir upprörda över att personerna i GT inte är några ”helgon”, dvs att de sällan gör det som är rätt?