Undervisning - Nyfiken på kristen tro

Vi är en kristen kyrka som bekänner oss till Jesus Kristus. Våra rötter går tillbaks till urkyrkan som växte fram efter Jesu liv, död och uppståndelse. Den världsvida kyrkan har en rad olika uttryck och grenar, och Ryttargårdskyrkan tillhör den baptistiska grenen, där man betonat den personliga tron och det egna beslutet om att låta döpa sig. Vi menar att kristen tro måste levas i relation med andra troende i en församling. Vi odlar gemenskap med andra kyrkor i Linköping, i Sverige och i världen.

Här följer i korthet vad vi uppfattar att kristet församlingsliv handlar om:

Vi vill följa
Jesus Kristus
Vi tror att Jesus är Guds son, och söker uppmuntra varandra till att tydligt följa Honom. Jesus är den kristna trons centrum, och Hans födelse, liv, död och uppståndelse är den mest centrala berättelsen som finns för att upptäcka både vem Gud är och vem människan är.
Vi vill leva
i Guds kärlek
Gud har visat sin kärlek till oss genom Jesus. Vår församling vill vara en miljö där alla människor får möjlighet att ta emot denna kärlek. Vi tror att den kristna tron uttrycks i en växande kärlek till Gud och till medmänniskor, och att denna kärlek måste uttryckas i både ord och handling.
Vi vill be om
Hans kraft
De flesta människor har riktat sig till Gud i bön någon gång. Vi är övertygade om att Gud vill ge kraft, nya impulser och kan förändra det som ser omöjligt ut. Att räkna med den heliga Andens kraft är något naturligt. I våra kyrkor är bönen ett erbjudande i gudstjänsterna, alltid med valfrihet och stor respekt för individen.
Vi vill tjäna
som Jesus tjänade
Jesus sändes till världen för världens skull. Han sänder sedan alla som tror på Honom på ett liknande sätt. Vi önskar sätta avtryck i vårt samhälle och betjäna det på olika sätt. Det kan handla om att förkunna hopp, men också arbeta med frågor som rättvisa, resursfördelning, miljö, fred och försoning, både lokalt och globalt. Här kan du engagera dig praktiskt och få utlopp för en längtan att bidra till en bättre värld.

Bibeln

Vi tror att Bibeln är Guds ord, som har ett ärende till människor i alla tider och alla delar av världen. Bibeln är nedskriven av människor, men vi menar att den är inspirerad av Guds Ande och sann i allt den påstår. Texterna måste dels läsas och tolkas av varje generation, men också levas ut och praktiseras av människor i alla tänkbara situationer.

Trosbekännelsen

Två dokument som uttrycker vad vi står för är dels den apostoliska trosbekännelsen och dels den s.k. Lausannedeklarationen. Trosbekännelsen är gammal och härstammar från urkyrkans tidiga århundraden. Lausannedeklarationen antogs vid ett möte i Lausanne 1974.

Alpha

Är du intresserad av en grundkurs i kristen tro? Läs mer här.