Mission

Länder långt bort, spännande språk och exotiska miljöer, är det mission? Vi skulle nog vilja tvätta bort eventuella romantiska stämplar på mission och skrapa fram sanningen som är omtumlande: Gud är Missionens Gud, som vill dra människor från alla folkslag till sig för att de ska tillbe honom.

Missionen är Guds, och han har valt att använda sin församling för att få uppdraget slutfört. Vi kan inte behandla missions-uppdraget som vilken annan fråga som helst, dvs besluta om vi ska vara med eller ej. En Guds församling är per definition missionerande. Vi har inget val om vi verkligen vill följa vår Herre och Mästare. När vi vet om att Jesus inte är så känd i ett område i världen, eller att människors nöd är stor och vi har resurser att ge måste vi fråga oss, under bön till Gud: Vad kan vi göra och vad ska vi göra åt det?

Med stor ödmjukhet och en smula stolthet kan vi konstatera att viljan till mission har varit starkt under hela vår församlings drygt 80-åriga historia. Idag så tänker vi på följande sätt när vill satsa på mission. Vi har följande prioriteringar:

Vi vill…

  • stödja EFK:s gemensamma målsättning och policy för mission som bygger på orden grunda, träna och tjäna.
  • främja mission bland onådda folkgrupper.
  • känna ett ansvar för de platser och sammanhang som vi tidigare arbetat på, även om förutsättningar förändrats.
  • underlätta för och stödja de medlemmar som vill arbeta med mission.
  • ge medlemmar som vill pröva på mission under en kortare tid ett ekonomiskt stöd, s k missionsstipendium.

Internationella rådet

De medlemmar som tar ett stort ansvar för missionsarbetet möts i Internationella rådet. På sin arbetslista har de bl.a. följande uppgifter:

  • Att ansvarar för att varje missionärsfamilj har en ”fadder” i Internationella rådet.
  • Att varje missionärsfamilj har en eller två cellgrupper som stöttar i förbön och omsorg.
  • Att hålla sig a jour med vad som händer våra missionärer.
  • Att ge kontinuerlig missionsinformation, ordna missionshelger och på andra sätt informera och inspirera för missionsuppdraget.
  • Att hantera ansökningar om stipendium.

Missionsstipendium

Ryttargårdskyrkans missionsstipendium finns till för församlingsmedlemmar som under en kortare tid planerar att åka utomlands för att pröva på mission. Syftet med stipendiet är att den sökande genom sin vistelse ska få en ökad insikt om vad mission är. Mer information om missionsstipendiet och ansökningshandlingar finns att ladda ner här nedan. Observera att ansökan måste lämnas in senast sex veckor innan avresa.

Ladda ner: Information Ansökan


Nu erbjuds 2 st stipendium på 20 000 kr…

för dig som vill åka på volontärresa. Följande tre platser/länder är möjliga att välja mellan.


Nelspruit, Sydafrika

En fantastisk möjlighet att få dela en missionärsfamiljs arbete, liv och vardag! Arbetsuppgifterna varierar och kan t.ex. innebära praktisk hjälp med olika workshops, löpande kontorsadministration, hembesök i immigrantsamhället Gwaini och där erbjuda både förbön och praktisk hjälp. Man har också möjlighet att hjälpa till i församlingens breda sociala arbete, hjälpa till i församlingens söndagsskola och med arbetet i Swaziland genom t.ex. matutdelning, arrangemang av ungdomsdag m.m., samt även hjälpa barnen i missionärsfamiljen med läxor och skjuts till och från skolan. Som volontär har du också själv möjlighet att välja vad du vill engagera dig i och fokusera på.

Att man har körkort och vill köra bil är ett krav då alla transporter sker med bil.

Ungefärlig totalkostnad för en vistelse på tre månader är 20 000 – 25 000 SEK. Detta inkluderar flygbiljett, boende, mat m.m.

Lämpligaste tiden att resa är antingen februari-april eller september-november.Chiang Mai, Thailand

EFK:s missionscenter i Chiang Mai i norra Thailand har mycket god erfarenhet av att ta emot volontärer och praktikanter och här finns mycket fina och intressanta möjligheter att ta del av EFK:s arbete i regionen. Vid centret arbetar sju svenska missionärer tillsammans med tre lokalanställda med bl. a. uppföljning och utvärdering av EFK:s alla projekt regionen och stöd till EFK:s missionärer i Asien.

Arbetsuppgifter och inriktning på volontärvistelsen kan formas utifrån volontärens kompetens och intresseområden, samt vistelsens längd, och kan t.ex. innebära dokumentationsresor till olika partners i regionen, projekthandläggning, studiebesök, engelskaundervisning för lokal personal etc. Inte minst finns också goda möjligheter att komma som volontär/praktikant för dig som vill göra det inom ramen för en universitetsutbildning inom tex mänskliga rättigheter eller internationell juridik och det finns också möjligheter för dig som vill arbeta med exempelvis kommunikation.

Ungefärlig totalkostnad för en vistelse på tre månader ligger på ca 25 000 – 30 000 SEK eller mer. Detta inkluderar flygbiljett, boende, mat m.m.

På missionscentret i Chiang Mai kan man stanna allt från ett par veckor upp till 6 månader.Norra Indien

ASSI, EFK:s främsta samarbetspartner i Indien, är en organisation som arbetar med en helhetssyn på mission för att se individer, samhällen och nationer upprättade. ASSI har ett omfattande och brett arbete med allt från sportaktiviteter för barn i slumområden och korttidsboenden för utsatta barn till församlingsplantering och samhällspåverkan. EFK:s samarbete med ASSI rör främst ledarträning och församlingsplantering samt barns rättigheter.

ASSI erbjuder en fantastisk möjlighet att på olika sätt få uppleva och bidra till missionen i norra Indien och vistelsens innehåll beror här till stor del på din erfarenhet, kompetens och dina intresseområden som volontär.

Ungefärlig totalkostnad för en vistelse på tre månader ligger runt 16 000 – 17 000 SEK eller mer. Detta inkluderar flygbiljett, visum, mat m.m.Ansökan

Fyll i följande formulär för att göra din ansökan. Har du några frågor så kan du prata med någon av dem som är med i Internationella rådet.

Ansökningsformulär