Internationella rådet

De medlemmar som tar ett stort ansvar för missionsarbetet möts i Internationella rådet. På sin arbetslista har de bl.a. följande uppgifter:

  • Att ansvarar för att varje missionärsfamilj har en ”fadder” i Internationella rådet.
  • Att varje missionärsfamilj har en eller två cellgrupper som stöttar i förbön och omsorg.
  • Att hålla sig a jour med vad som händer våra missionärer.
  • Att ge kontinuerlig missionsinformation, ordna missionshelger och på andra sätt informera och inspirera för missionsuppdraget.
  • Att hantera ansökningar om stipendium.