Missionsstipendium

Ryttargårdskyrkans missionsstipendium finns till för församlingsmedlemmar som under en kortare tid planerar att åka utomlands för att pröva på mission. Syftet med stipendiet är att den sökande genom sin vistelse ska få en ökad insikt om vad mission är. Mer information om missionsstipendiet och ansökningshandlingar finns att ladda ner här nedan. Observera att ansökan måste lämnas in senast sex veckor innan avresa.

Ladda ner: Information Ansökan