Diakoni

Vision – Att göra som Jesus gjorde

Diakonalt arbete är en del av församlingsuppdraget och är tänkt att vara en naturlig del av varje kristens liv. Diakoni betyder tjänst. När det gäller tjänande är Jesus den bästa förebilden. En tjänande frälsare. De första kristna utövade praktiskt engagemang, t.ex. genom att besöka fattiga och sjuka. Orden blev till handling!

Vårt diakoniarbete består av följande områden:

Diakonirådet

Rådet består av ordförande Tomas Hultberg samt Peter O Nilsson, Lilly Spetz, Bo Rynningsjö, Karin Ljunggren, Lena Jakobsson, Bitten Hillberg-Carlsson, Rigmor Parsmo och Maria Wilson.

Önskar du komma i kontakt med vårt råd eller vill veta mer om vad vi arbetar med, vänligen kontakta oss via församlingsexpedition, tel. 013-31 41 90 eller via e-post diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se .

Omsorg

Våra församlingssystrar gör följande:

  • Hembesök hos äldre.
  • Sjukbesök.
  • Kondoleansbesök.
  • Sångstunder med andakt på äldreboenden.
  • Telefonsamtal, stöd och uppmuntran.
  • Julblommor till äldre och sjuka.
  • Gemenskapsträffar med mindre grupp äldre i Ryttargårdskyrkan.

Tillsammans med församlingssystrarna finns en besöksgrupp för dig som vill vara med. Då gör man hembesök hos äldre och ensamma samt är med på andakter på sjukhem.

Om du önskar kontakt med våra församlingssystrar: Birgitta Franzén och BrittMarie Wigren. Telefon: 013-31 41 92.

Lyssnande medmänniskor

I Ryttargårdskyrkan finns en grupp lyssnande medmänniskor till din tjänst. Att samtala med någon kan vara den hjälp som behövs för att få ordning på tankar och känslor när livet krisar. Kontakt sker via församlingsexpedition, tel. 013-31 41 90.

Stadsmissionen

Crossroads

Är en del av vårt samarbete med Stadsmissionen. Det består av rådgivning, lunchservering och natthärbärge för utsatta EU-medborgare. Natthärbärget har varit förlagt i Ryttargårdskyrkans lokaler under den kallaste årstiden.

www.linkopingsstadsmission.se/crossroads

Parstödjare

I vår församling har vi under en längre tid, till nygifta par, erbjudit parstödjare. Det är just som det låter – stöd i parrelationen. Vi benämner det ofta som ”friskvård” i parrelationen.

Vi som finns med i gruppen av parstödjare är makar som varit gifta i minst fem år. Ingen av oss är ”proffs” utan vanliga medmänniskor som vill dela med oss av våra erfarenheter. Alla relationer utsätts för stora påfrestningar och inte minst äktenskapen. Som parstödjare är vår funktion i första hand att vara ”friskvårdare”.

Tanken är att träffas ca. två gånger per år till att börja med och sedan 1 gång per år eller vid behov. Träffarna kan fungera på olika sätt, men oftast möts man i hemmet. Till att börja med handlar det om att lära känna varandra och bygga upp ett förtroende. Eftersom man på förhand vet varför man träffas, är det ganska lätt att öppna sig och prata om sin relation på ett djupare sätt.

Många fungerar redan idag som parstödjare på ett informellt sätt och det är fantastiskt! Det räcker många gånger med att finnas till hands och lyssna. Det skulle vara roligt om vi fick kontakt med er som känner för detta eller som kanske redan fungerar som parstödjare.

Skulle ni vilja, få kontakt med parstödjare, vara parstödjare eller har ni andra frågor så kontakta oss gärna!

E-mail: parstodjarekontakt.felaktigryttargardskyrkan.se eller ring församlingsexpedition, tel. 013-31 41 90.

Sorgegrupp

Från och med våren 2015 har vi sorgegrupper, en samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat eller nära anhörig. En möjlighet att i en liten grupp, 4 – 8 deltagare, få dela tankar, känslor, minnen och erfarenheter av att ha mist någon kär. Tillsammans med Missionskyrkan startar en ny grupp varje termin om behov finns. Hör av dig till Ryttargårdskyrkans expedition för mer information, tel. 013-31 41 90.

Språkcafé

Varje torsdag klockan 18:00 – 19:30 är språkcaféet öppet i Ryttargårdskyrkan (vårtermin och hösttermin). Förutom svensktalande personer finns även arabisktalande personer tillgängliga som tolkar vid behov.

Både gamla som nya gäster och volontärer är varmt välkomna! Vid frågor, vänligen kontakta oss via: diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se eller församlingsexpeditionen tel. 013-31 41 90.