Diakoni

Vision – Att göra som Jesus gjorde

Diakonalt arbete är en del av församlingsuppdraget och är tänkt att vara en naturlig del av varje kristens liv. Diakoni betyder tjänst. När det gäller tjänande är Jesus den bästa förebilden. En tjänande frälsare. De första kristna utövade praktiskt engagemang, t.ex. genom att besöka fattiga och sjuka. Orden blev till handling!

Vårt diakoniarbete består av följande områden:

Diakonirådet

Rådet består av ordförande Bitten Hillberg Carlson, samt Els-Marie Anbäcken, Niklas Bjernhagen, Gabriella Bjurhamn, Gabriella Emanuelsson, Lillemor Fransson, Josefin Jovlunden, Bo Rynningsjö och Ingegerd Svahn.

Önskar du komma i kontakt med vårt råd eller vill veta mer om vad vi arbetar med, vänligen kontakta oss via församlingsexpedition, tel. 013-31 41 90 eller via e-post diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se.

Lyssnande medmänniskor

I Ryttargårdskyrkan finns en grupp lyssnande medmänniskor till din tjänst. Att samtala med någon kan vara den hjälp som behövs för att få ordning på tankar och känslor när livet krisar. Kontakt sker via församlingsexpedition, tel. 013-31 41 90.

Stadsmissionen

Ryttargårdskyrkan är en del av Stadsmissionen och vi deltar i diakonalt engagemang bland annat i Crossroads.

Språkcafé

Varje torsdag klockan 18:00 – 19:30 är språkcaféet öppet i Ryttargårdskyrkan (vårtermin och hösttermin).

Både gamla som nya gäster och volontärer är varmt välkomna! Vid frågor, vänligen kontakta oss via: diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se eller församlingsexpeditionen tel. 013-31 41 90.

Language café

Our language café at Ryttargårdskyrkan (Ryttargarden church) is open Thursdays at 18:00 – 19:30 during the semesters for all who would like to “fika” (=share coffee & tea-time), speak Swedish and get to know other people.

If you want to get in touch with us, please send a mail to diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se or call us at phone number 013-31 41 90.

You are heartly welcome!