Diakoni

Vision – Att göra som Jesus gjorde

Diakonalt arbete är en del av församlingsuppdraget och är tänkt att vara en naturlig del av varje kristens liv. Diakoni betyder tjänst. När det gäller tjänande är Jesus den bästa förebilden. En tjänande frälsare. De första kristna utövade praktiskt engagemang, t.ex. genom att besöka fattiga och sjuka. Orden blev till handling!

Vårt diakoniarbete består av följande områden:

Diakonirådet

Rådet består av ordförande Daniel Bjurhamn samt Els-Marie Anbäcken, Lillemor Fransson, Stina Hammarström, Bitten Hillberg Carlson, Tomas Hultberg, Samar Markos, Bo Rynningsjö, Frida Rynningsjö, Helena Sandell, Ingegerd Svahn och Maria Wilson.

Önskar du komma i kontakt med vårt råd eller vill veta mer om vad vi arbetar med, vänligen kontakta oss via församlingsexpedition, tel. 013-31 41 90 eller via e-post diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se .

Omsorg

Våra församlingssystrar gör följande:

  • Hembesök hos äldre.
  • Sjukbesök.
  • Kondoleansbesök.
  • Sångstunder med andakt på äldreboenden.
  • Telefonsamtal, stöd och uppmuntran.
  • Julblommor till äldre och sjuka.
  • Gemenskapsträffar med mindre grupp äldre i Ryttargårdskyrkan.

Tillsammans med församlingssystrarna finns en besöksgrupp för dig som vill vara med. Då gör man hembesök hos äldre och ensamma samt är med på andakter på sjukhem.

Om du önskar kontakt med våra församlingssystrar: Birgitta Franzén och BrittMarie Wigren. Telefon: 013-31 41 92.

Lyssnande medmänniskor

I Ryttargårdskyrkan finns en grupp lyssnande medmänniskor till din tjänst. Att samtala med någon kan vara den hjälp som behövs för att få ordning på tankar och känslor när livet krisar. Kontakt sker via församlingsexpedition, tel. 013-31 41 90.

Stadsmissionen

Ryttargårdskyrkan är en del av Stadsmissionen och vi deltar i diakonalt engagemang bland annat i Crossroads i följande tre områden:

  • Crossroads har matservering mån-ons kl 10:30-12:30 och tors kl 13-15 i Johanneskyrkan.
  • Tvättstuga och äggmacka fre kl 10:30-15:30 i Tornby, i Stadsmisisonens lokaler vid Stadsmissionens second-hand.
  • Rådgivningskvällar med kvällsmat, sjukvårdsrådgivning och klädutdelning på kontaktcentrum (”bakom” Missionskyrkan) tors kl 18-20.

Språkcafé

Varje torsdag klockan 18:00 – 19:30 är språkcaféet öppet i Ryttargårdskyrkan (vårtermin och hösttermin).

Både gamla som nya gäster och volontärer är varmt välkomna! Vid frågor, vänligen kontakta oss via: diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se eller församlingsexpeditionen tel. 013-31 41 90.

Language café

Our language café at Ryttargårdskyrkan (Ryttargarden church) is open Thursdays at 18:00 – 19:30 during the semesters for all who would like to “fika” (=share coffee & tea-time), speak Swedish and get to know other people.

If you want to get in touch with us, please send a mail to diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se or call us at phone number 013-31 41 90.

You are heartly welcome!