Stadsmissionen

Ryttargårdskyrkan är en del av Stadsmissionen och vi deltar i diakonalt engagemang bland annat i Crossroads.