Språkcafé

Varje torsdag klockan 18:00 – 19:30 är språkcaféet öppet i Ryttargårdskyrkan (vårtermin och hösttermin).

Både gamla som nya gäster och volontärer är varmt välkomna! Vid frågor, vänligen kontakta oss via: diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se eller församlingsexpeditionen tel. 013-31 41 90.

Language café

Our language café at Ryttargårdskyrkan (Ryttargarden church) is open Thursdays at 18:00 – 19:30 during the semesters for all who would like to “fika” (=share coffee & tea-time), speak Swedish and get to know other people.

If you want to get in touch with us, please send a mail to diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se or call us at phone number 013-31 41 90.

You are heartly welcome!