Språkcafé

Varje torsdag klockan 18:00 – 19:30 är språkcaféet öppet i Ryttargårdskyrkan (vårtermin och hösttermin). Förutom svensktalande personer finns även arabisktalande personer tillgängliga som tolkar vid behov.

Vårterminen startar den 17 januari.

Både gamla som nya gäster och volontärer är varmt välkomna! Vid frågor, vänligen kontakta oss via: diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se eller församlingsexpeditionen tel. 013-31 41 90.