TeenStreet

13 år och upp 29 Juli-5 Aug 2022

TEENSTREET 29 Juli-5 Augusti

TeenStreet är ett internationellt kristet tonårsläger arrangerat av OM. Varje år träffas mer än 4000 människor från hela Europa för att vara med på en vecka med lovsång, bibelstudier, smågrupper, sport, skapande och annat kul. Vår målsättning är att jobba tillsammans med Guds församling för att inspirera och utrusta unga kristna människor till att ha en äkta relation med Jesus och reflektera honom i sin vardag. 

Som deltagare är du med tills det år du fyller 18. Sen kan du vara ledare eller volontär och då finns ingen övre gräns.

ANMÄLAN

Det går fortfarande att anmäla sig till årets Teenstreetläger i Nederländerna: Anmäl dig här!

OBS! Du behöver inte ha ett giltig pass för att anmäla dig, men däremot för att få kliva på bussen mot lägret den 29 juli!

Mer information om lägret, kostnader osv finns här: TeenStreet


Har du frågor är du välkommen att kontakta: