TeenStreet

13 år och upp 25 juli-2 aug 2024

TEENSTREET 25 Juli-2 Augusti

TeenStreet är ett internationellt kristet tonårsläger arrangerat av OM. Varje år träffas mer än 4000 människor från hela Europa för att vara med på en vecka med lovsång, bibelstudier, smågrupper, sport, skapande och annat kul. Vår målsättning är att jobba tillsammans med Guds församling för att inspirera och utrusta unga kristna människor till att ha en äkta relation med Jesus och reflektera honom i sin vardag. 

Som deltagare är du med tills det år du fyller 18. Sen kan du vara ledare eller volontär och då finns ingen övre gräns.

ANMÄLAN

Nu går det att anmäla sig till årets Teenstreetläger i Tyskland: 

Anmälan till Ryttargårdskyrkan krävs för att vara med på de förberedelserna och insamlingar av pengar inför resan som Ryttargårdskyrkan genomför. För att kunna ta del av det externa stipendiet på ca 2000 kr behöver du anmäla dig senast den 11 februari.

Anmälan till Ryttargårdskyrkan.

När du gjort anmälan till Ryttargårdskyrkan ska du få en rabattkod som du sedan kan använda för att göra den riktiga anmälan till Teenstreet-lägret, den gör du sedan här:

Anmälan Teenstreet

OBS! Du behöver inte ha ett giltig pass för att anmäla dig, men däremot för att få kliva på bussen mot lägret den 25 juli!


Priser

Deltagare 13–17 år:
T.o.m. 31 mars 3250 kr
Fr.o.m. 1 april 3550 kr

Ledare och Serviceteam:
T.o.m. 31 mars 2250 kr
Fr.o.m. 1 april 2550 kr

Bussresa:
Tur och retur till Offenburg från 2700 kr. 


Har du frågor är du välkommen att kontakta:

  • Karin Götestrand, ungdomsledare Ryttargårdskyrkan, karin.gotestrand@ryttargardskyrkan.se
  • Ian Lowry, ian.lowry@om.org