TeenStreet

13 år och upp 27 Juli-4 Aug 2018

TEENSTREET-lägret 27 Juli-4 Augusti

TeenStreet är ett internationellt kristet tonårsläger arrangerat av OM. Varje år träffas mer än 4000 människor från hela Europa för att vara med på en vecka med lovsång, bibelstudier, smågrupper, sport, skapande och annat kul. Vår målsättning är att jobba tillsammans med Guds församling för att inspirera och utrusta unga kristna människor till att ha en äkta relation med Jesus och reflektera honom i sin vardag. 

Vill du skriva ut en beskrivning finns den på följande länk.

Beskrivning av lägret finns på TeenStreet och även på TeenStreet-Sverige.

Svar på vanliga frågor finns här.

Som deltagare är du med tills det år du fyller 18. Sen kan du vara ledare eller volontär och då finns ingen övre gräns.

Intresseanmälan/Preliminäranmälan

Även om du inte bestämt dig, men funderar på att åka med till TeenStreet i sommar kan du anmäla ditt
intresse på webben att vara med i förberedleserna som Ryttargårdskyrkan anordnar.  

Din anmälan ger oss information för att:

Varför ska du göra Ryyttargårdskyrkans intresseanmälan för TeenStreet:

 • Du bjuds in att vara med på olika förberedelser, samlingar inför lägret. Vi gör aktiviteter för att samla in pengar.  
 • Du ska kunna ansöka om externa stipendium (Senast 9 feb)
 • Du ska kunna ansöka om Ryttargårdskyrkans eller Johanneskyrkans missionsstipendium (Om Ryttargårdskyrkan eller Johanneskyrkan är din hemförsamling)
 • Vi skall kunna upprätta en krisplan

  Anmäl dig på följande länk.

  Notera att detta inte är själva anmälan till TeenStreet utan bara en anmälan för att få information och kunna vara med på förberedelserna inför resan. Sista anmälningsdag på denna lista är antingen när du bestämt dig för att vara med på förberedelserna dock senast 25 maj.

  Kalendar

  Notera att tider och datum nedan kan förändras

  Fre  9 feb  23.50  Sista anmälning för att vara med att söka externt stipendium.
  Sön  4 mars  10.45-14.00  Brödförsäljning.
  Sön  xx  12.50  Informationsträff i Ryttargårdskyrkan för deltagare och föräldrar
  Sön  11 mars  10.45  Hamburgeförsäljning vid årsmötet
  Sön  15 April 10.45-14.00  Brödförsäljning.
  Mån  30 April  17.00-23.00  Valborg. Aktiviteter och försäljning för TeenStreet. Se info om Valborg nedan
  Sön  27 maj  10.45-14.00  Brödförsäljning.
  Fre  25 maj  23.50  Sista tillfälle att anmäla sig till TeenStreet 
  Sön  17 juni 10.45-15.00  Förbön i Ryttargårdskyrkan. BBQ och info för deltagare efter gudstjänst
  Fre  27 juli    Avfärd till TeenStreet 
  Lör  4 aug    Hemkomst från TeenStreet 
  xxx xx    TeenStreet och Enter sommarfest 


  Missionsstipendium

  Ryttargårdskyrkan och Johanneskyrkan har ett missionsstipendium som finns att söka om du har någon av dessa kyrkor som hemförsamling. Precis som tidigare år, så förväntas du att delta aktivt i förberedelserna inför TeenStreet.

  Missionsstipendiet går att söka fram till sista anmälningsdag, och sker i samband med att man gör
  intresseanmälan på webben (se ovan). Kriterierna för att få stipendierna finns angivet i web-anmälan. Glöm inte att maila in påskriven ansökan. 

  Kostnad

  Deltagare: Ca xx kr
  Funktionärer: Ca yy kr
  Priserna inkluderar mat, logi och bussresa från Linköping

  Om du är med på de gemensamma aktiviteterna såsom bakning och Valborg (se nedan) samt är med och söker stipendier (se ovan och nedan), blir det betydligt billigare. Vilken summa som skall betalas i slutändan vet vi alltså inte ännu. Det beror
  på hur duktiga ni är att samla in pengar och om vi beviljas stipendier. 

  På området finns det kiosker, matställen samt stånd som säljer skivor, väskor, tröjor, böcker med mera. Till detta kan behövas fickpengar men det är egentligen inte särskilt mycket pengar som behövs. 

  Externt stipendium

  Gruppen från Ryttargårdskyrkan kommer att gemensamt söka ett externt stipendium. Detta externa
  stipendium går att söka fram till 9 februari om du är 25 år eller yngre och sker i samband med att man gör en
  intresseanmälan på webben (se ovan). Glöm inte att betala in 500 kr, om du söker externt stipendium, till Ryttargårdskyrkans bankgiro, 116-9903. Märk med ”TeenStreet” följt av ditt namn.

  Anmälan och Betalning

  Anmälan till själva lägret kommer att ske via webben. Du anmäler dig själv på denna länk. Sista
  anmälningsdag är 25 maj. 
  Du betalar bara anmälningsavgiften direkt till OM. Övriga kostnader för lägret går via Ryttargårdskyrkan.

  Resten betalar du in till Ryttargårdskyrkan på Bankgiro 116-9903. Märk inbetalningen med
  ”TeenStreet” och ditt namn. Hur mycket du skall betala beror på hur mycket av förberedelserna du deltagit i.
  Efter sista anmälningsdag, 25 maj, kommer vi sammanställa hur mycket var och en skall betala och snart
  därefter meddelar vi dig via e-post vad du skall betala.

  Bakning

  • För att samla in pengar kommer de som går i grundskolan och gymnasiet sälja hembakat bröd några söndagar.
   De som deltar vid ett givet tillfälle är med och delar på pengarna vid det tillfället. 
  • Du måste personligen delta i försäljningen av brödet efter gudstjänsten för att ta del av pengarna. Du kan inte skicka ett ombud. 
  • Kriterierna för att få ta del av pengarna som samlas in är: baka ett av brödpaketen, lämna in i tid (senast 10.45) & hjälp till i 15 minuter efter gudstjänsten.
  • Du måste ha registrerat dig på intresseanmälan innan du kan vara med på brödförsäljning. 
  • Datum för brödbaken i vår är:
   – xx februari
   – yy mars
   – zz maj
  • Det som vi förhåller oss till i år är:
   – välj ett bakpaket (enligt nedan), ta på dig förklädet & sätt igång att baka!
   – skriv en innehållsförteckning som du fäster på påsen.
   – kom till Ryttargårdskyrkan senast (!) kl. 10.45 och lämna in det du bakat till de ansvariga.
   – skriv upp dig på en tid då du efter gudstjänsten kommer stå & hjälpa till med försäljningen i 15 minuter.
  • Du kommer att välja mellan olika bakpaket. Alla dessa bakpaket har ungefär samma värde, vilket gör det mer rättvist då pengarna sedan delas lika mellan de som varit med.
  • Brödpaketen är följande:
   – xxx. 
  • Om du har några frågetecken eller funderingar kring brödförsäljningen ta i förväg kontakt med Marcus. 

  VALBORG

  För att samla in pengar kommer de som går i grundskolan och gymnasiet sälja hembakat bröd några söndagar.
  Under Valborg, som alla deltagare bör vara med på, har vi både aktiviteter och säljer bröd för att samla in pengar. Vi
  räknar med att alla som kan är med vid dessa tillfällen. De som deltar vid ett givet tillfälle är med och delar på
  pengarna som intjänats det tillfället. (Det går inte att skicka en stand-in.)  Du måste ha gjort din intresseanmälan innan du deltar på Valborgsinsamlingen.

  RAG-race

  RAG står för ”Raise and give” och är ett koncept som använts på lägret flera gånger. Ett RAG-race går till på så sätt att de som springer loppet samlar sponsorer innan loppet som antingen ger en engångsgåva eller ett bidrag för antal varv som personen springer. I år kommer ett RAG-race att anordnas xxx i Ryttargårdskyrkan. 

  För mer information

  Besök gärna: http://www.omsverige.se/ga/teenstreet och http://www.teenstreet.de

  Har du frågor är du välkommen att kontakta:

  • Sofia Johnsson
  • Ian Lowry
  • Ackie Lowry