TeenStreet

13 år och upp 31 Juli-8 Aug 2020

TEENSTREET-lägret 31 Juli-8 Augusti

TeenStreet är ett internationellt kristet tonårsläger arrangerat av OM. Varje år träffas mer än 4000 människor från hela Europa för att vara med på en vecka med lovsång, bibelstudier, smågrupper, sport, skapande och annat kul. Vår målsättning är att jobba tillsammans med Guds församling för att inspirera och utrusta unga kristna människor till att ha en äkta relation med Jesus och reflektera honom i sin vardag. 

Vill du skriva ut en beskrivning finns den på följande länk.

Beskrivning av lägret finns på TeenStreet och även på TeenStreet-Sverige.

Svar på vanliga frågor finns här.

Som deltagare är du med tills det år du fyller 18. Sen kan du vara ledare eller volontär och då finns ingen övre gräns.

Hur Går Anmälan till Teenstreet till? anmäl dig till Ryttargårdskyrkans Intresseanmälan samt Teenstreets egna hemsida

För att åka med Ryttargårdskyrkan till Teenstreet sommaren 2020 behöver du fylla i Ryttargårdskyrkans intresseanmälan samt anmäla sig till Teenstreet på deras egna hemsida. De är alltså två anmälningar som ska fyllas i. Båda länkarna kommer du senare hitta i slutet av denna rubrik. Även om du inte bestämt dig helt, men funderar på att åka med till Teensteet i sommar kan du anmäla dig till Ryttargårdskyrkans intresseanmälan, det är första steget, (anmäl dig dock inte till det externa stipendiet som går att ansöka om när du fyller i intresseanmälan om du inte är säker på att du ska med på Teenstreet då det externa stipendiet innebär att man behöver betala en anmälningsavgift (förbetalning av lägret) på 500kr som inte betalas tillbaka, sista ansökningsdag för det externa stipendiet är 9 feb.) När du helt bestämt dig för att åka med till Teenstreet fyller du i anmälan till Teenstreet på deras hemsida, det är andra steget.

Varför ska man börja med att anmäla sig till Ryttargårdskyrkans intresseanmälan?

 – Du bjuds in att vara med på olika förberedelser (brödbaksförsäljning, valborg), samlingar inför lägret. Vi gör aktiviteter för att samla in pengar.  Desto tidigare du anmäler dig, desto mer hinner du alltså hjälpa till och desto mer bidrag får du.

    – Du ska kunna ansöka om externt stipendium (Senast x feb). För att ansöka om externt stipendium anmäler du dig på intresseanmälan senast 10 feb och fyller där i att du vill ha del av det externa stipendiet. Det externa stipendiet kan du söka om du är 25 år eller yngre. Glöm inte att betala in 500 kr till Ryttargårdskyrkans bankgiro, 116-9903, om du söker externt stipendium. Märk med ”TeenStreet” följt av ditt namn. Vi behöver ha in pengarna då vi vill vara säkra på att de som ansöker om externt stipendium verkligen vet att de kommer att åka, listorna som vi ansöker om stipendiet med behöver nämligen stämma. De 500kr som betalats in dras sedan av från din lägeravgift, det blir alltså som en delbetalning av lägeravgiften. Ps. Om du inte vet om du vill åka på lägret anmäl dig då inte till externt stipendium då den avgiften ej betalas tillbaka.


    – Du ska kunna ansöka om Ryttargårdskyrkans eller Johanneskyrkans missionsstipendium (Om Ryttargårdskyrkan eller Johanneskyrkan är din hemförsamling). ps. Ryttargårdskyrkans missionsstipendium hänger ihop med brödförsäljning och valborg, rent generellt är det så att desto mer man hjälper till vid de tillfällena desto mer missionsstipendium har man möjlighet att få.

   – Vi skall kunna upprätta en krisplan

Även om du inte bestämt dig, men funderar på att åka med till TeenStreet i sommar anmäl dig alltså till Ryttargårdskyrkans intresseanmälan för att ha möjlighet att vara med i förberedleserna som Ryttargårdskyrkan anordnar.  

  Steg 1. Ryttargårdskyrkans intresseanmälan:

  Anmäl dig via länken

  Notera att detta inte är själva anmälan till TeenStreet utan bara en anmälan för att få information och kunna vara med på förberedelserna inför resan. Sista anmälningsdag på denna lista är antingen när du bestämt dig för att vara med på förberedelserna dock senast 24 maj. (Om du anmält dig till externt stipendie, senast 9 feb, behöver du i samband med det betala in 500kr, se info ovan i texten)

  Steg 2. Anmälan till Teenstreet på deras egna hemsida:

  Anmälan till själva lägret ska du göra på Teenstreets egna hemsida www.om.org/teenstreet. Sista anmälningsdag är xx maj.
  Du betalar bara anmälningsavgiften direkt till OM. Övriga kostnader för lägret går via Ryttargårdskyrkan.

  Resten betalar du in till Ryttargårdskyrkan (OBS! Du får info om hur mycket detta är efter sista anmälningsdagen xx maj) på Bankgiro 116-9903. Märk inbetalningen med
  ”TeenStreet” och ditt namn. Hur mycket du skall betala beror på hur mycket av förberedelserna du deltagit i.
  Efter sista anmälningsdag, xx maj, kommer vi sammanställa hur mycket var och en skall betala och snart
  därefter meddelar vi dig via e-post vad du skall betala.


  Kalendar

  Notera att tider och datum nedan kan förändras

  Sön 9 febSista anmälning för att vara med och söka externt stipendium, Folke Bernadottes.
  Sön   23 feb  10.45-14.00  Brödförsäljning.
  Sön 15 mars 10.45  Hamburgeförsäljning vid årsmötet 
  Sön  19 april  10.45-14.00 Brödförsäljning 
  To 30 april  17.00-23.00  Valborg. Aktiviteter och försäljning för TeenStreet. Se info om Valborg nedan
  Lör   xx maj  10:00- 16:00  TeenStreet Sverige Ledardagen (Bildas-Gårdshusets lokaler)

  Fre  xx maj                             Sista tillfället att anmäla sig till TeenStreet

  Sö  xx juni  10.45-15.00      BBQ och info för deltagare efter gudstjänsten, även info för föräldrar om lägret och resan. 
  Fre  31 juli       Avfärd till TeenStreet Offenburg
  Lör  8 aug        Hemkomst från TeenStreet 
  XXX  XX           TeenStreet och Enter sommarfest


   
   
         


  Missionsstipendium

  Ryttargårdskyrkan och Johanneskyrkan har ett missionsstipendium som finns att söka om du har någon av dessa kyrkor som hemförsamling. Precis som tidigare år, så förväntas du att delta aktivt i förberedelserna inför TeenStreet för att ha möjlighet att ta del av missionsstipendiet.

  Missionsstipendiet går att söka fram till sista anmälningsdag, och sker i samband med att man gör
  intresseanmälan på webben (se ovan). Kriterierna för att få stipendierna finns angivet i web-anmälan. Glöm inte att maila in påskriven ansökan. 

  Kostnad

  Deltagare: Ca xx kr
  Funktionärer: Ca yy kr
  Priserna inkluderar mat, logi och bussresa från Linköping

  Om du är med på de gemensamma aktiviteterna såsom bakning och Valborg (se nedan) samt är med och söker stipendier (se ovan och nedan), blir det betydligt billigare. Vilken summa som skall betalas i slutändan vet vi alltså inte ännu. Det beror
  på hur duktiga ni är att samla in pengar och om vi beviljas stipendier. 

  På området finns det kiosker, matställen samt stånd som säljer skivor, väskor, tröjor, böcker med mera. Till detta kan behövas fickpengar men det är egentligen inte särskilt mycket pengar som behövs. 

  Externt stipendium

  Gruppen från Ryttargårdskyrkan kommer att gemensamt söka ett externt stipendium. Detta externa
  stipendium går att söka fram till 9 februari om du är 25 år eller yngre och sker i samband med att man gör en
  intresseanmälan på webben (se ovan). Glöm inte att betala in 500 kr, om du söker externt stipendium, till Ryttargårdskyrkans bankgiro, 116-9903. Märk med ”TeenStreet” följt av ditt namn. De 500kr du betalar in kommer vara en slags delbetalning av din lägeravgift, du betalar alltså de 500kr i förskott. Ps. Ansök inte till det externa stipendiet om du inte är säker på att du vill åka då denna avgift ej betalas tillbaka. 

  Anmälan och Betalning

  Anmälan till själva lägret ska du göra på Teenstreets egna hemsida www.om.org/teenstreet. Sista anmälningsdag är 24 maj.
  Du betalar bara anmälningsavgiften direkt till OM. Övriga kostnader för lägret går via Ryttargårdskyrkan.

  Resten betalar du in till Ryttargårdskyrkan (OBS! Du får info om hur mycket detta är efter sista anmälningsdagen 24 maj) på Bankgiro 116-9903. Märk inbetalningen med
  ”TeenStreet” och ditt namn. Hur mycket du skall betala beror på hur mycket av förberedelserna du deltagit i.
  Efter sista anmälningsdag, 24 maj, kommer vi sammanställa hur mycket var och en skall betala och snart
  därefter meddelar vi dig via e-post vad du skall betala.

  Bakning

  • För att samla in pengar kommer de som går i grundskolan och gymnasiet sälja hembakat bröd några söndagar.
   De som deltar vid ett givet tillfälle är med och delar på pengarna vid det tillfället. 
  • Du måste personligen delta i försäljningen av brödet efter gudstjänsten för att ta del av pengarna. Du kan inte skicka ett ombud. 
  • Kriterierna för att få ta del av pengarna som samlas in är: baka ett av brödpaketen, lämna in i tid (senast 10.45) & hjälp till i 15 minuter efter gudstjänsten.
  • Du måste ha registrerat dig på intresseanmälan innan du kan vara med på brödförsäljning. 
  • Datum för brödbaken i vår är:
   – 3 mars brödbak, 24 mars (hamburgeförsäljning mellan gudstjänst, innan årsmöte)
   – 7 apr brödbak, 30 apr (Valborg, se info nedan)
   – 26 maj brödbak
  • Det som vi förhåller oss till i år är:
   – välj ett bakpaket (enligt nedan), ta på dig förklädet & sätt igång att baka!
   – skriv en innehållsförteckning som du fäster på påsen.
   – kom till Ryttargårdskyrkan senast (!) kl. 10.45 och lämna in det du bakat till de ansvariga.
   – skriv upp dig på en tid då du efter gudstjänsten kommer stå & hjälpa till med försäljningen i 15 minuter.
  • Du kommer att välja mellan olika bakpaket. Alla dessa bakpaket har ungefär samma värde, vilket gör det mer rättvist då pengarna sedan delas lika mellan de som varit med.
  • Brödpaketen är följande:
   – xxx. 
  • Om du har några frågetecken eller funderingar kring brödförsäljningen ta i förväg kontakt med ???. 

  VALBORG

  För att samla in pengar kommer de som går i grundskolan och gymnasiet sälja hembakat bröd några söndagar.
  Under Valborg, som alla deltagare bör vara med på, har vi både aktiviteter och säljer bröd för att samla in pengar. Vi
  räknar med att alla som kan är med vid dessa tillfällen. De som deltar vid ett givet tillfälle är med och delar på
  pengarna som intjänats det tillfället. (Det går inte att skicka en stand-in.)  Du måste ha gjort din intresseanmälan innan du deltar på Valborgsinsamlingen. (De som ska på konfaläger har en specialdeal, där de lämnar in kladdkaka innan konfalägret börjar, mer info om detta skickas specifikt till dem. Konfadeltagare behöver inte delta i själva arbetet under Valborgskvällen.)

  RAG-race

  RAG står för ”Raise and give” och är ett koncept som använts på lägret flera gånger. Ett RAG-race går till på så sätt att de som springer loppet samlar sponsorer innan loppet som antingen ger en engångsgåva eller ett bidrag för antal varv som personen springer. Den deltagare som vill kan alltså börja samla sponsorer för RAG-race redan innan de åker till Teenstreet.

  För mer information

  Besök gärna: https://www.omsverige.se/ga/teenstreet och https://www.teenstreet.de

  Har du frågor är du välkommen att kontakta:

  • Oskar Åblad, ungdomsledare Ryttargårdskyrkan, oskar.ablad@ryttargardskyrkan.se 0703-291139
  • Ian Lowry, ian.n.lowry@gmail.com
  • Ackie Lowry, ackielowry@gmail.co