TeenStreet

13 år och upp 31 Juli-8 Aug 2020

TEENSTREET-lägret 31 Juli-8 Augusti

TeenStreet är ett internationellt kristet tonårsläger arrangerat av OM. Varje år träffas mer än 4000 människor från hela Europa för att vara med på en vecka med lovsång, bibelstudier, smågrupper, sport, skapande och annat kul. Vår målsättning är att jobba tillsammans med Guds församling för att inspirera och utrusta unga kristna människor till att ha en äkta relation med Jesus och reflektera honom i sin vardag. 

Beskrivning av lägret finns på TeenStreet. 

Som deltagare är du med tills det år du fyller 18. Sen kan du vara ledare eller volontär och då finns ingen övre gräns.

För mer information

Besök gärna: https://www.omsverige.se/ga/teenstreet och https://www.teenstreet.de

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

  • Karin Götestrand, ungdomsledare Ryttargårdskyrkan, karin.gotestrand@ryttargardskyrkan.se
  • Ian Lowry, ian.n.lowry@gmail.com
  • Ackie Lowry, ackielowry@gmail.co