Enter

Enter

Välkommen till ENTER för dig 13-19 år!

Följ oss på Facebook: ENTER och instagram: enter.ryttis så ser du varje vecka vad som händer. Är du förälder och vill ha info om vad som händer i vår ungdomsverksamhet? Anmäl dig till föräldramailen http://lists.ryttargardskyrkan.se/mailman/listinfo/enterparents. Där skickar vi ut info om ENTER, Konfa och läger m.m.

Vi vill på ENTER utmana och utrusta unga människor till att möta, följa och formas av Jesus. Vi kallar arbetet för ”ENTER” vilket innebär att vi både vill gå in och lära känna Jesus mer men också gå ut med uppdraget att berätta för världen om Jesus Kristus. Detta gör vi genom att ha några olika inriktningar på ENTER.

Nedan berättas om vad vi gör vid de olika tillfällen:

enterIN: start 19:00 med ungdomsmöte, sedan smågrupper där vi får lära känna varandra mer. Kvällen fortsätter med café och häng! Kyrkan stänger vid 24.

enterTAINMENT: start vid 19:00 där vi oftast kör en lite större aktivitet med allihopa! Ibland finns möjligheten att välja mellan något i sporthallen eller en lugnare aktivitet. Det blir fika, smågruppshäng och en kortare andakt. Kyrkan stänger vid 24.

enterOUT: oftast start vid 19:00. Här satsar vi på att gå utanför kyrkans lokaler och älska vår stad. Vi hjälper ibland till i Ryd eller Bergas hemkyrka och det kan vara allt från att dela ut inbjudningar till gudstjänster, bjuder på fika, hänger med barn och möter människor med mera. Kvällarna har ibland olika sluttid, men generellt mellan 22:30 och 24.

enterHOME: vi möts i smågrupperna hemma hos ledarna. Starttid är som vanligt vid 19:00 men var man ses och vad man gör ser olika ut för de olika grupperna. Grupperna är indelade efter ålder och kön. Det brukar finnas tid för fika, häng, lekar, bön och lovsång! Sluttid varierar, men ofta inte efter 24.

Tjej- och killkväll: start 19:00. Vi delar gruppen efter tjejer och killar. Det blir ungdomsmöte, smågrupper, ofta panelsamtal samt häng och fika. Kyrkan stänger 24.

Har du frågor angående ungdomsverksamheten tveka inte att höra av dig till:
Ungdomsledare Karin Götestrand.

Vi ses!