Enter

Enter

Vi vill utmana och utrusta unga människor till att möta, följa och formas av Jesus. Vi kallar arbetet för ”ENTER” vilket innebär att vi både vill gå in i Guds rike med allt vad det innebär och att vi vill gå ut med uppdraget att berätta för världen om Jesus Kristus.

Detta gör vi genom att ha några olika inriktningar på ENTER:

ENTER Home: Jesus och jag. Tid att gemensamt fokusera på det enskilda mötet med Jesus. Även smågruppstid, fika och aktiviteter.

ENTER In: Undervisning, smågrupper med diskussion, fika, bön & lovsång.

ENTER Out: Älska Linköping! Vi går utanför kyrkan för att på något sätt visa på vem Jesus är, med ord, gärningar eller både och.

ENTERtainment: En kväll där vi umgås genom någon större aktivitet. Även smågrupper, fika och andakt.

ENTER bygger på smågrupper. Alla ungdomar är en del av en smågrupp och de flesta ENTER-kvällar träffas ungdomarna i sina smågrupper.

Läsåret 2018/2019 kommer vi ha följande smågrupper:

  • Tjejer 7-8:an
  • Killar 7-8:an
  • Tjejer 9:an-1:an
  • Killar 9:an-1:an
  • Tjejer 2:an-3:an
  • Killar 2:an-3:an

ENTER börjar 19:00 varje fredag och stänger 24:00. Hösten det år du fyller 13 eller börjar 7:an är du välkommen med!

TILL FÖRÄLDRAR: Om du vill få mail om vad som är på gång i Ryttargårdskyrkans 

ungdomsverksamhet, t ex vad som händer på ENTER och när det startar, kommande läger m.m. Maila då ungdomsledare Oskar Åblad: oskar.ablad@ryttargardskyrkan.se 


Följ oss gärna på instagram: enter.ryttis eller Facebook: Enter för att få uppdateringar varje vecka om vad som händer!


Har du frågor angående
ungdomsverksamheten tveka inte att höra av dig till ungdomsledare Oskar
Åblad via mail, oskar.ablad
@ryttargardskyrkan.se, eller mobil, 0703-291139

Vi ses!