Söndagsskola för vuxna - Del 6

A – Babels torn

Berättelsen om Babels torn finner du i 1 Mos 11:1-9. Här finner du ett filmklipp om budskapet i berättelsen:

I filmklippet finns en hänvisning till 1 Mos 1:28, Apg 1:8 och 2:1-21.

B – Babels torn – Överlåtelse del 1

Gud vill att mänskligheten skall sprida ut sig över jorden, detsamma gäller för kyrkan. Vågar du överlåta beslutet om var och hur du skall bo åt Gud? Vad skall man göra om man inte vågar? Här är ett filmklipp på temat:

Förslag på överlåtelseböner

Överlåtelsebön av Ignatius av Loyola
Tag Herre och mottag
all min frihet, mitt minne
Mitt förstånd och all min vilja,
allt vad jag äger och har.
Du har gett mig det;
till dig, Herre, lämnar jag det åter.
Allt är ditt.
Förfoga över det helt enligt din vilja.
Ge mig din kärlek och din nåd,
den är nog för mig.

Överlåtelsebön från Svenska Kyrkan
Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du och omsluter med ömhet, det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.

Överlåtelsebön från England
Herre Jesus Kristus,
jag ger dig mina händer för att göra ditt arbete.
Jag ger dig mina fötter för att vandra din väg.
Jag ger dig mina ögon för att se på allt som du.
Jag ger dig min tunga för att tala som du.
Jag ger dig mina tankar så att du tänker i mig.
Jag ger dig min ande så att du ber i mig.
Framför allt ger jag dig mitt hjärta
så att du också mig
kan älska din Fader och hela mänskligheten.
Jag ger dig helt och hållet mig själv
så att du kan växa till i mig,
så att du kan leva, arbeta och be i mig.

C – Samtalsfrågor

1. Vad tror du är anledningen till att Gud förbistrar språken i Babel? Är det staden eller tornet som är problemet? Eller är det båda två?

2. På vilket sätt förhåller sig berättelsen om pingsten i Apg 2 till berättelsen om Babel. Är det en upprepning eller ett helande? Eller båda två samtidigt?

3. Håller du med om att det finns en öppenhet i Bibeln för hur man kan vara församling? Finns det ett värde i att församlingar är olika eller bör alla församlingar likna varandra? Finns det en gräns för mångfalden? Vad måsta man göra/vara/fungera för att vara en kristen församling enligt Nya Testamentet?

4. Om du skulle starta eller plantera en församling, hur skulle den se ut? Vad hindrar dig…

5. Filmklipp B handlar om att våga överlåta frågan om bostadsort till Gud och om hindren för överlåtelse. Vad hindrar dig? Läs överlåtelsebönerna som finns angivna i B-delen, vad väcker dessa böner för tankar hos dig?