Personal

Församlingens anställda svarar för den dagliga verksamhet på hel- eller deltid. Tillsammans med alla frivilligarbetare vill personalen uttrycka vårt gemensamma uppdrag ”att göra Kristus känd, trodd och efterföljd”.

Bild på person

Eva-Marie Hultberg

Pastor och tf föreståndare

E-post: eva-marie.hultberg.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 070-774 34 36

Bild på person

Peter Nordlander

Koordinator och tf föreståndare

E-post: peter.nordlander.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 0708-21 45 95

Bild på person

Fredrik Lignell

Pastor

E-post: fredrik.lignell.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 013-31 41 91

Bild på person

Anton Johnsson

Pastor, inriktning Unga vuxna

E-post: anton.johnsson.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 070-651 52 27

Bild på person

Sofia Johnsson

Ungdomspastor (föräldraledig t.o.m. juli 2020)

E-post: sofia.johnsson.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 070-532 73 33

Bild på person

Oskar Åblad

Ungdomsledare

E-post: oskar.ablad.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 0703-291139

Bild på person

Cornelia Newman

Barn- och familjepastor

E-post: cornelia.newman.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 073-626 42 84

Bild på person

Abigail Renberg

E-post: abigail.renberg.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Eleonore Gustafsson

Pastor i Johanneskyrkans och Ryttargårdskyrkans församlingsplantering i stadsdelen Berga

E-post: eleonore.gustafsson.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 076-76 74 194

Bild på person

Johannes Stenberg

Pastor i Ryds hemkyrka som drivs med stöd från Ryttargårdskyrkan

E-post: info.felaktigrydshemkyrka.se

Tel: 070-4901181

Bild på person

Birgitta Åsljung

Församlingssekreterare

E-post: birgitta.asljung.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 013-31 41 90

Bild på person

Britt-Marie Wigren

Församlingssyster

E-post: britt-marie.wigren.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 013-31 41 92

Bild på person

Birgitta Franzén

Församlingssyster

E-post: birgitta.franzen.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 013-31 41 92

Bild på person

Maria Neuman Johansson

Konferens- och Eventansvarig

E-post: konferens.felaktigryttargarden.se

Tel: 013-31 41 93

Bild på person

Ingrid Andersson

Fastighet

E-post: ingrid.andersson.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 013-31 41 99

Bild på person

Monica Karlsson

Personalansvarig

E-post: monica.karlsson.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Claire Battikh

Café

Tel: 013-10 09 80

Bild på person

Kazal Ahmad

Café

Tel: 013-10 09 80

Bild på person

Evelin Erdtman

Föreståndare för Öppna fritidsverksamheten

E-post: fritids.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 013-31 41 98, 013-31 41 94

Bild på person

Kambiz

Fritidsledare

E-post: fritids.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 013-31 41 98

Bild på person

Hampus

Fritidsledare

E-post: fritids.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 013-31 41 98

Bild på person

Abigail

Fritidsledare

E-post: fritids.felaktigryttargardskyrkan.se

Tel: 013-31 41 98