Ryttargårdens Seniorer

Trots pandemin i början av året, blev 2022 totalt sett ett mycket framgångsrikt år för Ryttargårdens Seniorer, med nya rekord för både antal möten och deltagare. Medlemsantalet steg under året från 108 till 122.

Anledningen till den positiva utvecklingen var framförallt lanseringen av det nya möteskonceptet Experience, som innebär möten varje tisdag, udda veckor, med ständigt nya, intressanta teman. Men, bättre information och mer tilltalande affischer har också fångat ett bredare intresse.

Satsningen på lunchmöten var ett lyckokast! Mat- och fikastunder stärker gemenskapen och är lika värdefulla som övriga programpunkter!

Nytt från mars 2023 är utskick per e-post till medlemmarna som påminnelse inför varje möte!

Vad händer år 2023

  • Programmet för våren kom ut i början av januari. Dels det gemensamma för alla RPG-föreningarna i Linköping, dels vårt eget dessutom i form av en väggalmanacka, som nu pryder alla seniorers hem. Ett antal extra exemplar finns i Kyrkans entré för den som vill veta vad som händer på tisdagarna, varsågod alla, så länge de räcker!
  • Vid årsmötet den 28 februari, valdes tre nya in i styrelsen, som nu ser ut så här:
    Anton Sandström, Eva Nordin, Hans Askenteg, Jan Byrmo, Lena Gyllebro, Owe Blidelius och Solveig Danielson. De som lämnat styrelsen – Ulla-Britta Tidemo och Ingrid Bengtsson, tillhör nu stödtrupperna och behåller flera av sina viktiga uppgifter! Totalt sett har vi således blivit mycket starkare.
  • Vi har flera spännande idéer för verksamheten framöver. Hoppas alla blir glatt överraskade!

Program för Ryttargårdens Seniorer finns också i kalendern på denna hemsida. Anmälan till Experience-möten mejlar du helst till seniorerna.felaktigryttargarden.se

Kontakta gärna någon av oss om vår verksamhet!

Anton Sandström (Ordf.), tfn 0708 – 39 73 56, e-post anton.sandström.felaktigtelia.com
Lena Gyllebro (Vice Ordf.), tfn 0705 – 32 29 59, e-post lena.gyllebro.felaktiggmail.com