Ryttargårdens Seniorer

Trots pandemin blev 2021 totalt sett ett händelserikt år för vår förening. Under våren kunde vi inte ha några medlemsmöten, men efter sommaren blev aktiviteten hög och vi genomförde flera ändringar som beslutats av årsmötet.

  1. Vi bytte namn från RPG Ryttargårdskyrkan till Ryttargårdens Seniorer! Dels för att öppna upp för andra äldre än de i Församlingen, dels för att byta ut det negativt laddade ordet pensionär. Förändringarna gjordes med fortsatt goda relationer till både Ryttargårdskyrkan och Riksförbundet PensionärsGemenskap.
  2. Vi tog fram en ny logotype, mer i harmoni med Ryttargårdskyrkans!
  3. Vi dubblade mötesverksamheten med hjälp av ett nytt möteskoncept. Detta gavs namnet ”Experience”, eftersom grundtanken är att medlemmarna där ska dela erfarenheter, samt äta lunch tillsammans.

Sedan september 2021 hålls medlemsmöte varje tisdag, udda veckor! Vartannat möte är det sedvanliga ”Månadsmötet” kl 14:00 med fika och vartannat möte är det ”Experience” kl 12:00 med lunch.

Vi seniorer har ett eget programblad, men alla våra aktiviteter finns även med god framförhållning i kalendern på Ryttargårdskyrkans hemsida. Kontakta gärna någon av oss om vår verksamhet!

Anton Sandström, tfn 0708 – 39 73 56
Lena Gyllebro, tfn 0705 – 32 29 59