Pensionär

Ryttargårdens Seniorer

Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG

Många av församlingens äldre är engagerade i Ryttargårdens Seniorer. Föreningen har ett brett program med regelbundna samlingar en gång i månaden.

Vid Seniorernas årsmöte den 24 augusti valdes en delvis ny styrelse, vilken nu består av: Anton Sandström (ordf.), Lena Gyllebro, Owe Blidelius, Ingrid Bengtsson, Hans Askenteg och Ulla-Britta Tidemo. Man beslutade också att byta namn från Ryttargårdskyrkans RPG till Ryttargårdens Seniorer, samt att dubblera mötesverksamheten.

Under september 2021 dubbleras antalet samlingar till ett möte varje tisdag, udda veckor!

Vartannat möte blir den sedvanliga ”Tisdagsträffen för daglediga”, kl 14:00 med fika!

”Experience” är namnet på ett helt unikt koncept, där medlemmarna träffas för att byta erfarenheter med varandra! En eller flera personer inleder med tankar kring dagens tema, varefter ordet släpps fritt. Samtalen fortsätter sedan vid lätt-lunchen man njuter av tillsammans.

Det här konceptet kan inte förklaras – det måste erfaras! Så, kolla om Experience är något för dig! Konceptet startar tisdagen den 28 september kl 12:00. Då är temat ”Att bli och vara pensionär – i ett livsloppsperspektiv”. Vår egen Els-Marie Anbäcken, docent i äldreinriktat socialt arbete, leder programmet.

STUDIECIRKLAR

I samarbete med Studieförbundet BILDA anordnas studiecirklar när behov dyker upp. Kom gärna med förslag! Skriv eller ring till någon i Seniorernas styrelse.