Vox Deo

Från 13 år Tors kl 19-21:15

Vox Deo är en församlingskör med omkring 40 medlemmar i blandade åldrar. Repertoaren är varierad med allt från traditionell gospel till mer moderna körstycken. Kören medverkar regelbundet i Ryttargårdskyrkans gudstjänster, gör mindre körresor till församlingar på andra orter och även en del konserter med inbjudna solister.

Vox Deo övar torsdagar 19.00 – 21.15. För närvarande har kören ett behov av främst basar och tenorer men även altar och sopraner är självklart välkomna. Det är en fördel om du som körsångare kan läsa noter.

Om du vill prova på att sjunga i kören kontakta då i första hand körledare Anna Vårdstedt. Vänd dig till församlingsexpeditionen eller skicka ett mail till anna.felaktigvardstedt.com

Kören Vox Deo

Kören Vox Deo