Brasset

Från 13 år Mån kl 19-21

Församlingens brassband består av ett trettiotal musikanter i olika åldrar. Under senare år har en stor del av brassbandets medlemmar varit inflyttade studenter. De har bidragit till en rak och öppen gemenskap. Tillsammans med övriga musikanter har en atmosfär av omsorg och fostran skapats, men också mycket glädje och många upptåg.

Brasset

Brassbandet har haft förmånen att få göra många resor, både i Sverige och utomlands. Resorna till USA (-90), Estland (-90) och Hong Kong, Japan (-96) har varit de senaste årens viktiga milstolpar. Repertoaren är skiftande med musik allt ifrån Frälsningsarmén till mer storbandsinspirerande tongångar.

Brassbandet ser gärna att fler vill börja spela. Övningar är förlagda till måndagar, kl 19.00 – 21.00. Alla brassmusikanter, oavsett bakgrund, är välkomna.