Brasset

Från 13 år Mån kl 19-21

Församlingens brassband består av ett trettiofemtal musikanter i olika åldrar. Under senare år har en stor del av bandets medlemmar varit inflyttade studenter. De har bidragit till en rak och öppen gemenskap. Tillsammans med övriga musikanter har en atmosfär av omsorg och fostran skapats, men också mycket glädje och många upptåg.

Brasset

Orkestern har också haft förmånen att få göra ett flertal resor, både i Sverige och utomlands. Resorna till USA & Kanada (-90), Hongkong & Japan (-96), Australien & Nya Zeeland (-05), samt USA & Kanada (-23) har varit viktiga milstolpar. Däremellan har kortare resor gjorts i Europa som Norge, Estland, Frankrike, Tyskland och Island. Repertoaren är skiftande med musik ifrån Frälsningsarmén till mer storbandsinspirerande tongångar.

Bandet ser gärna att fler vill börja spela. Övningar är förlagda till måndagar, kl 19:00 – 21:00. Alla brassmusikanter, oavsett bakgrund, är välkomna. Hör av dig till info.felaktigbrasset.se ifall du är intresserad.