Konferens - Möbleringsförslag

Här är några förslag på hur våra olika lokaler kan möbleras för olika behov.

Oasen

30 personer 84 kvm

Lokal Oasen

Oasen

70 personer 84 kvm

Lokal Oasen

Boken & Björken

10-12 personer 26 kvm

Lokal Boken & Björken

Ekkällan

30 personer 123 kvm

Lokal Ekkällan

Ekkällan

70 personer 123 kvm

Lokal Ekkällan

Ekkällan

100 personer 123 kvm

Lokal Ekkällan

Lönnen, Rönnen, Aspen, Linden

10 personer 20/13 kvm

Lokal Lönnen, Rönnen, Aspen, Linden