Lokaler

Kyrksalen är vår största lokal som rymmer 600 personer. Det är en lokal för den stora samlingen. En lämplig lokal för en kongress eller föreläsning med många deltagare. Ekkällan är den gamla samlingslokalen i f.d. Soldathemmet. Här kan upp till 125 personer samlas, beroende på möblering. Lokalen är luftig och ger stora variationer med möblering allt efter kundens önskemål. Oasen är Ryttargårdens kafédel, som även kan möbleras för att erbjuda plats för en konferens, sammanträde eller för en minnesstund efter en begravning. Grupprum erbjuds både i bottenplanet och i markplanet. Det finns 5 olika rum att välja på och de rymmer från 10-18 personer.

Utställning och mässor kan med lätthet arrangeras i Ryttargården. Vi har tillgång till stora lokaler för utställning (på kyrktorget 200 kvm) eller i motionshallen med sina 240 kvm. I samband med sådana arrangemang kan våra övriga lokaler väl lämpa sig för seminarier mm. Nedan visas bilder på några av våra lokaler.

Oasen

Lokal Oasen

Boken

Lokal Boken

Björken

Lokal Björken

Ekkällan

Lokal Ekkällan

Kyrksalen

Lokal Kyrksalen

Utrustning

I samtliga lokaler finns det tillgång till modern AV-utrustning. Vid behov finns tillgång till LCD-projektor, extra ljud- och ljusanläggning samt sedvanliga skrivtavlor och OH-apparater.