Råden

Utöver församlingsledningens ledningsfunktioner finns olika råd i församlingen. Råden har fulla ansvaret för de olika verksamheter som ryms inom råden. Ordföranden för respektive råd visas här:

Bild på person

Internationell mission

Magnus Alphonce (Ordförande)

E-post: internationellaradet.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Cellgrupp

vakant (Ordförande)

E-post: cellgruppsrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Barn

Kerstin Bahlmann, sammankallande (Ordförande)

E-post: barnrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Ungdom

Stina Hammarström (Ordförande)

E-post: ungdomsrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Diakoni

Harriet Törnkvist (Ordförande)

E-post: diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Personal

Lars Uhlin (Ordförande)

E-post: personalrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Förvaltning

Jaan Israelsson (Ordförande)

E-post: forvaltningsrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Ekonomi

Viktor Deleskog (Ordförande)

E-post: ekonomirad.felaktigryttargardskyrkan.se