Råden

Utöver församlingsledningens ledningsfunktioner finns olika råd i församlingen. Råden har fulla ansvaret för de olika verksamheter som ryms inom råden. Ordföranden för respektive råd visas här:

Bild på person

Närmission

Vakant (Ordförande)

E-post: narmissionsrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Internationell mission

Johan Newman (Ordförande)

E-post: internationellaradet.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Cellgrupp

Ulla Eriksson (Ordförande)

E-post: cellgruppsrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Barn

Joakim Danielsson (Ordförande)

E-post: barnrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Ungdom

Kristina Catania (Ordförande)

E-post: ungdomsrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Information

Jan Byrmo (Ordförande)

E-post: inforad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Personal

Monica Karlsson (Ordförande)

E-post: personalrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Ekonomi

Görgen Sävhammar (Ordförande)

E-post: ekonomirad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Förvaltning

Jaan Israelsson (Ordförande)

E-post: forvaltningsrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Diakoni

Daniel Bjurhamn (Ordförande)

E-post: diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Musik

Anders K Nilsson (Ordförande)

E-post: musikrad.felaktigryttargardskyrkan.se