Medlemskap

Att vara medlem i en kristen församling är att vara medlem i Guds församling på jorden och är därför något långt större än ett vanligt föreningsmedlemsskap.

Medlemskapet i församlingen har sin grund i en personlig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare samt dop i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Medlemskapets mening är ett liv i Kristi efterföljd och en överlåtelse till församlingens gemenskap och uppdrag i världen

Hur blir man medlem?

Medlemskap i församlingen kan erhållas av dem som…

  • personligen bekänner Jesus Kristus som Herre och frälsare samt på bekännelse av denna sin tro låter döpa sig.
  • genom flyttningsbetyg kommer från annan församling.

Detta gäller även överfört medlemskap från församling i annan kristen tradition än baptistisk. Ett överfört medlemskap från församling i annan kristen tradition upphäver inte församlingens egen identitet som baptistisk. Det är mer ett uttryck för att församlingen respekterar andra kristna och deras väg till församlingstillhörighet.

Avsluta medlemskap

Medlemskap kan upphöra…

  • genom överflyttning till annan församling.
  • genom begäran om utträde ur församlingen.
  • genom uteslutning då medlem inte längre delar församlingens tro och bekännelse eller inte lever i överensstämmelse med bekännelsen.

Församlingsledarna handlägger frågor om medlemskapets upphörande och deras beslut bekräftas senare i församlingsmötet.