Församlingsledningen

Församlingsledningen har ansvar att, som det antyds i namnet, leda församlingen. Den skall stå öppen för människors idéer, önskningar och verksamhetslust, samt inspirera till projekt, ansvarsgrupper, nätverk mm för insatser i församling och samhälle. Grundläggande princip för varje uppgift i församlingen är rätt person på rätt plats med rätt motiv i rätt tid. Ytterst handlar det om att anförtro och bekräfta människor i de uppdrag Gud har utrustat dem för.

Församlingen (Ryttargårdskyrkan) leds av en styrelse som väljs i demokratisk ordning av församlingens medlemmar. Den operativa ledningen utövas av det pastorsteam som finns i församlingen. Därtill kommer ansvariga för konferensverksamheten och för den öppna fritidsverksamheten.

FÖRSAMLINGENS STYRELSE

Styrelsen väljs av församlingen på årsmötet i mars varje år och ledamöterna har en mandattid på fyra år. Styrelsen har det ytterst juridiska och ekonomiska ansvaret i församlingen och har ett övergripande ansvar för församlingens utveckling, för undervisning och bön.

Vill du komma i kontakt med församlingsledningen kan du skicka ett mail till ordforande.felaktigryttargardskyrkan.se eller kontakta någon i listan här nere.

För verksamhetsåret 2022 har följande ledamöter valts:

Bild på person

Björn Ivarsson

Församlingsledare (ordförande)

Bild på person

Maria Alphonce

Församlingsledare

Bild på person

Eva-Marie Hultberg

Församlingsledare (pastor, föreståndare)

Bild på person

Fredrik Lignell

Församlingsledare (pastor, föreståndare)

Bild på person

Peter Nordlander

Församlingsledare (Koordinator, föreståndare)

Bild på person

Ellen Orevi

Församlingsledare

Bild på person

Ian Lowry

Församlingsledare

Bild på person

Mikael Engback

Församlingsledare

Bild på person

Gunnel Borg

Församlingsledare

Bild på person

Karin Ljunggren

Församlingsledare

Bild på person

Samuel Wejde

Församlingsledare