BERGA – ett Missionellt initiativ

… som vill se fler människor bli lärjungar till Jesus i Berga!

Ryttargårdskyrkan driver ett missionellt initiativ sedan 2019, som en frukt ur Bergaplanteringen. Genom ett bokbord vid Berga C var tredje vecka och bönevandringar i området en gång i månaden. Vår vision är att få tillgång till en lokal som mötesplats för bl.a. språkcafe, en kurs i kristen tro och liv, och allmän gemenskap.

Vill du vara med? Kontakta gärna Thomas Hall lthomas.hall.felaktiggmail.com


Slottet i BergaSlottet i Berga