Grafisk profil

Ryttargårdskyrkans grafiska profil är till för att underlätta arbetet vid framtagandet av dokument, presentationer, affischer, bilder m.m. I zip-filen här nedan finns mallar för Microsoft Word och PowerPoint, Open Office och InDesign. Filen innehåller även bilder på Ryttargårdskyrkans logotyp i olika format. Läs användarguiden och den grafiska profilen innan du börjar använda mallarna, bilderna och vår logga.

Grafisk profil (10 MB, zip)