Förkunnaren och förkunnelsen 2023

Förkunnaren och förkunnelsen

Kära predikantkollega!

Vi siktar nu på femte upplagan av ”Förkunnaren och förkunnelsen”, som äger rum i Ryttargårdskyrkan i Linköping den 8 mars 2023.
När idén till en förkunnardag föddes för några år sedan såg vi ett behov av att både uppmuntra och vägleda varandra som predikanter. Hur växer vi i uppdraget, kan man vässa sina verktyg för att tydligare och varmare förkunna evangelium, och vad gör vi med våndan och skavet som också hör till förkunnargärningen?
Till nästa förkunnardag hälsar vi Åsa Molin, Magnus Malm, Ellen Hemström och Carl-Olov Hultby välkomna. Det är ingen tillfällighet att just dessa kommer, utan vi tror att de har angelägna och viktiga bidrag till oss. 

Vi skulle vilja uppmuntra dig att planera för att vara med hela dagen, och inte avvika i förväg. Att ägna en heldag per år åt förkunnargärningen tror vi att vi alla behöver, så ge dig själv gåvan att vara fullt närvarande tills vi fått be för dig och sända ut dig i Andens kraft för ytterligare en period av troget tjänande. 

Varmt välkommen!

Daniel Röjås och Fredrik Lignell

Dagsprogram:

09:15 Registrering och fika
10:00 Magnus Malm — Fri att förkunna
11:15 Åsa Molin — Finns nådens homiletiska ordning? Om predikantens etapper och förkunnelsens faser
12:30 Lunch
13:45 Daniel Röjås — Att låta Jesus vara centrum i förkunnelsen
14:35 Ellen Hemström — Att leda genom förkunnelsen
15:15 Fika
15:45 Carl-Olov Hultby — Förkunnarens kärlek till Jesus
17:00 Dagen är slut

Anmälan senast 1 mars: Förkunnaren och förkunnelsen 2023