Fritids - Ansökan

Ansökan görs på https://www.linkoping.se Fritidsplats kan erbjudas tidigast från 1 aug det år man börjar åk. 4. För att få fritidsplats i augusti vill vi ha er ansökan senast 10 maj.

Vårdnadshavare, som är folkbokförda på olika adresser, ska ha delad faktura om båda har tillsynsbehov. Vårdnadshavarna gör då var sin ansökan om plats och fyller i var sin överenskommelse. Samt kryssar i angiven ruta för delad faktura. Vårdnadshavare ska inte skriva på varandras överenskommelse.

Gör så här:

1 – Ansökan på webben

  • Gå in på www.linkoping.se

  • Välj: “Fritdshem och Öppen fritidsverksamhet” i menyn.

  • Under rubriken “ansökan” finns en länk för att komma vidare till inloggning via IST

  • Logga sedan in med Bank-ID

  • Följ instruktionerna för ansökan till Öppen fritidsverksamhet. Sök på enskild Öppen fritidsverksamhet, Ryttargårdskyrkan.  

  • Fyll sedan i din ansökan enligt instruktionen på webbsidan. 

I samband med ansökan är det viktigt att du också fyller i dina inkomstuppgifter.

2 – Överenskommelseblankett

Överenskommelseblankett

Fyll i vår överenskommelseblankett och skicka den till oss.

3 – Platserbjudande

När ni har fått platserbjudande via mail godkänner ni det.

När ni har gjort punkt 1, 2 och 3 är ert barn inskrivet hos oss från det datum ni har uppgett i ansökan.

Anmälan sommarlov

Nya barn är välkomna att söka plats från 1 aug. Ange startdatum i ansökan och anmäl till oss vilka dagar ert barn ska vara här under sommarlovet via mail eller telefon, det är viktigt för vår planering. 

Uppsägning

När ni ska säga upp ert barn loggar ni in på kommunens hemsida som vid ansökan och följer instruktionerna för uppsägning. Uppsägningstiden är 2 månader. OBS! om man har delad faktura måste båda vårdnadshavare säga upp platsen.

Tillfällig barnomsorg

För den som har varit inskriven på vårt fritids finns det efter uppsägning möjlighet att söka plats för enstaka dagar t.ex. studiedagar eller lov. Detta gäller endast barn som tidigare varit inskrivna. Vi kan inte garantera en plats, eftersom vi måste ta hänsyn till hur stort antal inskrivna barn som är anmälda till den aktuella dagen. 

Om ni undrar ni över något är ni välkomna att höra er till oss via mail, telefon eller komma in till oss på fritids.

Välkommen med er ansökan!