Barnkyrkan

3-13 år Sön kl 10 - 11:00

Bild

Barnkyrkan är Ryttargårdskyrkans söndagsskola och vi träffas på söndagar kl. 10-11. Alla barn i åldern 3-13 år är välkomna med start från hösten det år du fyller 3 år.

Vi använder materialet Leva Livet (www.pingstung.se). Under varje termin ingår lektioner om:

  • Israels historia
  • Jesu liv och gärningar
  • Relationer
  • De kristna högtiderna
  • Praktisk bibelkunskap
  • Missions och församlingskunskap

Visionen för Barnkyrkan är att tillsammans med barnen skapa en gemenskap där var och en känner sig värdefull och får hjälp att hitta sin väg till en personlig tro på Jesus Kristus!

Rent praktiskt är upplägget följande: När barnen kommer till kyrkan går de till incheckningen på torget där ledaren skriver upp att de kommit och de får sin namnskylt. Namnskylten har växthusgruppens färg. Detta är viktigt för då vet ledarna vilka barn som är här idag. Kl. 11:00 firar barn och vuxna tillsammans gudstjänst i kyrksalen en stund. Efter ungefär 15 min går barnen till storsamlingen.

För barn 3-4 år

För de som är 3-4 år har vi Lila gruppen som är en föräldraledd grupp, med bibelberättelser, sång och lek.

För barn 5-9 år

Storsamling
Detta är barnens gudstjänst där dagens tema berättas på ett levande sätt med drama, sång och musik i Ekkällan. Barnen samlar även in pengar till arbete för barn med funktionsnedsättningar i Jordanien.
Smågrupp
Barnen går med sin ledare till smågruppen. Grupperna är indelade efter ålder. Målet med smågruppen är att varje barn ska bli sett och hört.

För barn 10-13 år

Från fjärde klass är man välkommen att vara med i Barnkyrkan Large. Vi samlas i källaren, i lokalen som kallas Pizzerian. Där har vi storsamling med undervisning, sång, lek och bön. Sedan är vi i åldersindelade grupper och samtalar och ber tillsammans.

Barnmöte

Vissa söndagar har vi Barnmöte då möts barn i alla åldrar (3-13 år) i Ekkällan för en längre samling med drama, sång, tävlingar och annat roligt.

Vi avslutar i våra åldersindelade smågrupper en liten stund.

Intressegrupper

Under en period varje termin brukar vi ha Intressegrupper. Barnen får välja vilken grupp de vill vara i, samma under hela perioden.

Exempel på intressegrupper som vi har erbjudit är sport, drama, scratch och pyssel.

Har ni frågor eller funderingar?

Hör gärna av er till ia.danielsson.felaktigryttargardskyrkan.se alternativt 013-314190

Läs om Ryttargårdskyrkans hantering av personuppgifter: Personuppgiftsbehandling i Ryttargårdskyrkan.

Bild
Bild
Bild
Bild