Test Bön

En testsida för bön…

Mål - Nuvarande -

Att coronasmittade ska bli friska

Vi ber för...

Jag har bett x minuter:

Mål - Nuvarande -

För att människor i Linköping ska komma till tro

Vi ber för...

Jag har bett x minuter: