Nyheter

Nyhet

Ride of Faith, Hope and Love

2014-09-18 | Mission

Cilla Eriksson är en person som kombinerar sina två passioner i livet; idrott samt kallelsen att hjälpa andra människor som har det svårt. Vi möter Cilla i Ryttargårdskyrkan den 21 september vid gudstjänsten kl 11. Cilla kommer att cykla genom USA för att samla in pengar som går till EFK:s arbete i kampen mot människohandel i Kairo.

Läs mer här

Välkommen!

Nyhet

Omtaget

2014-09-10 | Församlingsledningen

Inbjudan till regional EFK-samling i Ryttargårdskyrkan –
Onsdagen den 24 september.

Under augusti till november månad kommer Daniel Norburg, som ny missionsdirektor, med representanter från Framtidsgruppen och annan EFK-personal att möta församlingsrörelsen genom 14 regionala samlingar över hela landet. Vår förhoppning är att vi på detta sätt kommer att få ett brett och riktningsgivande underlag till det Omtag för EFK som styrelsen sedan har att besluta om.

Vi är övertygade om att dessa samlingar blir helt avgörande för hur Evangeliska Frikyrkans gemensamma arbete kommer att utvecklas framöver och vill därför uppmuntra er alla att delta.

Det kommer att bli två samlingar i Ryttargårdskyrkan, en som kräver anmälan och en som är öppen för alla.

12:00 – Lunch med församlingsledare i regionen (pastorer, ordförande, missionsrådets ordförande, ungdomsledare eller andra nyckelledare)

13.00-17.00 – Samling med församlingsledare (pastorer, ordförande, missionsrådets ordförande, ungdomsledare eller andra nyckelledare)

19.00-21.00 – Öppen samling för alla EFK-are i regionen

Ledarsamlingen, som startar med lunch, kräver anmälan. Anmäl dig senast måndag den 22 september till info.felaktigryttargardskyrkan.se. Meddela eventuell specialkost. Du betalar ett självkostnadspris för lunchen och fika på eftermiddagen.

Varmt välkomna till Ryttargårdskyrkan Linköping!
Fredrik Lignell, pastor och föreståndare Ryttargårdskyrkan, Linköping
Daniel Norburg, missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan

Nyhet

The art of hearing God

2014-08-27 | Undervisning

Den 25-27 september bjuder vi in till kursen ”The art of hearing God”. Rick och Cynthia Hayes kommer hit och undervisar ett kursmaterial som handlar om att upptäcka det profetiska och vara ledd av Gud. Tanken är att man går hela kursen från torsdag till lördag kväll.

Program:
Torsdag 19-21:30
Fredag 9-21
Lördag 9-21

Kursen är på engelska, och du hittar mer info här om hur man anmäler sig. Det kostar 960 kronor om du anmäler dig innan den 15 september.

Reducerad avgift för heltidsstuderande, arbetslösa, sjukskrivna och garantipensionärer (medtag intyg vid registrering) : 660kr (55GBP)

Sen anmälan eller vid dörren

Normalpris: 1150 kr (95GBP)

För den som har gått kursen tidigare är avgiften 420 kr (35GBP). Ta med den egna kursboken.

Nyhet

Nattvard med bön för sjuka

2014-04-23 | Undervisning

Nattvardsgudstjänst 10 maj kl 19:00

Sedan ett år tillbaka har det varit ”Nattvard med bön för sjuka” två kvällar per termin. En enkel nattvardsgudstjänst med mycket tid för lovsång och bön för sjuka. Den som är sjuk har möjlighet att ta emot förbön och man vill och det finns också möjlighet att be för anhöriga som är sjuka.

Den 10-11 maj kommer vi ha besök av Rick & Cynthia Hayes från New Wine i Skottland, de kommer föreläsa på en ledardag under lördagen och kommer även finnas med på nattvardsgudstjänsten och söndagsgudstjänsten.

Varmt välkommen!

Nyhet

Retreater hösten 2014

2014-07-01 | Undervisning

I höst arrangeras två retreater av Sionförsamlingen och Ryttargårdskyrkan i Linköping med temat ”Bön” på Nya Slottet, Bjärka-Säby. Den ena är längre och med mer tid för enskild bön och den andra är kortare och med mer tid för undervisning.

Läs mer om dem här: Retreat

Nyhet

Påskresor 2014

2014-04-14 | Mission | Ungdom

Ungdomar från församlingen är under påskveckan ute på två olika resor. En till Jordanien och en till Marseille (Frankrike). Följ dem på deras resor på bloggen:

www.ryttargardskyrkan.se/eastertrips2014

Nyhet

Fest då plantering blir Nygårdskyrkan!

2014-03-08

Sedan år 2011 har Ryttargårdskyrkan varit moderförsamling för en församlingsplantering i Skäggetorp.

Sedan september samma år har en grupp samlats först i hemmen och sedan i Liljeholmens folkhögskolas lokaler i Skäggetorp för gudstjänst och gemenskap.

Då gruppen sakta har vuxit är det nu dags att formellt bilda en församling, även om gemenskapen under längre tid fungerat som församling. Skäggetorpsgemenskapen tar i samband med detta namnet Nygårdskyrkan. Församlingen kommer då även att ansluta sig till trossamfundet Evangeliska Frikyrkan.

Kom och var med och fira! Festgudstjänsten kommer att hållas i Gasellen (Skäggetorpsgatan 6 i Linköping) söndagen den 30 mars kl 16:00. Efter gudstjänsten serveras kaffe och tårta.

Mer information om Skäggetorpsgemenskapen finns på www.skaggetorp.net

Nyhet

Bönevecka 4-10 mars

2014-03-02 | Undervisning

Under böneveckan, som inleder den 40 dagar långa fastan inför påsken, är kapellet mellan kyrksalen och entrén öppet för enskild bön. Under böneveckan äger även dessa samlingar rum i Ryttargårdskyrkan:

4 mars kl 18:00: 30 min föredrag om påskfastan
5 mars kl 10:00: Bön
5 mars kl 18:00: 30 min andakt inför påskfastan
6 mars kl 07:00: Bön
6 mars kl 18:00: 30 min prova på bibelmeditation
7 mars kl 16:00: Ekumenisk andakt på Världsböndagen
8 mars kl 18:00: Bön
9 mars kl 19:00: Nattvard med bön för sjuka
10 mars kl 17:00: Bön

Nyhet

Intresserad av att bli volontär?

2014-02-14

Du kanske vill hjälpa till i verksamheten för EU-migranter, ”Crossroads”, t.ex. i härbärget i Ryttargårdskyrkan, lunchserveringen i Johanneskyrkan eller rådgivningen på Stadsmissionens kontaktcentrum.

Vill du veta mer om detta? Kontakta Pernilla Nilsson, volontärsamordnare, Stadsmissionen.
Tele: 013-26 38 53
Mail: pernilla.nilsson@linkopingsstadsmission.se

Mer info finns på www.linkopingsstadsmission.se

Nyhet

Härbärge och lunchservering

2014-01-31

Nu öppnas härbärge och lunchservering för EU-migranter!

Härbärge

Tid: Varje natt kl 22:00–7:30 från 1 februari till 15 april 2014
Plats: Ryttargårdskyrkans lokaler på Djurgårdsgatan 97 i Linköping
Härbärget har 20 platser. Platserna kommer att förmedlas via Crossroads rådgivning på torsdagskvällar.

Lunchservering

Tid: Vardagar kl 11:00–12:30 från 3 februari till 31 maj 2014
Plats: Johanneskyrkans lokaler på Linnégatan 2 i Linköping
Här erbjuds kostnadsfri enklare lunch samt möjlighet till dusch. EU-migranter har erbjudits kostnadsfri lunch dagligen på Stadsmissionens Kontaktcentrum sedan försommaren 2013, men då antalet successivt ökat flyttas nu lunchserveringen till ny lokal av utrymmesskäl.

1 2 3 4 5 6