Nyheter

Nyhet

I trygga händer

2014-09-18 | Barn | Ungdom

Utbildningsdag i Ryttargårdskyrkan för barn- och ungdomsledare

Barn och ungdomsrådet inbjuder lördag 11 okt kl 9:00 – 16:00 barn- och ungdomsledare i församlingen till en kursdag som heter ”I trygga händer”. Denna kurs är mycket viktig för våra barn- och ungdomsledare att delta i. Kursen är ett led i församlingens arbete för att stärka tryggheten för barn, ungdomar och ledare i våra verksamheter.

Vi vill i Ryttargårdskyrkans barn- och ungdomsverksamhet främja varje individs andliga, fysiska, mentala och sociala hälsa. Det innebär att övergrepp av olika slag är totalt oacceptabelt inom vår verksamhet. Vi vill under denna dag ställa oss frågan hur vi driver en säker barn- och ungdomsverksamhet. Vi kan tro att det aldrig kommer att ske men begreppet övergrepp är vidare än vi tror och vi vill därför vara med och förebygga det.

Ur kursens innehåll:

  • Vad är ett övergrepp?
  • Hur kan vi tänka i mötet med barn och ungdomar
  • Tala är silver, tiga är guld – om tystnadsplikt, tystnadsrätt, anmälningsplikt och förtroende.
  • Webben
  • Samtal kring Ryttargårdskyrkan trygghetsdokument

Ragnhild Granholm som arbetar inom frälsningsarmen kommer hit och föreläser utifrån ett arbete som frälsningsarmen bedriver som heter just ”I Trygga Händer”.

Anmäl dig senast 3 okt. Vi tar ut ett självkostnadspris för maten på 100kr, då ingår lunch och två fika. Betalningen sker på plats i församlingens kollektomat.

Anmäl dig här

Visa alla nyheter