Nyheter

Nyhet

FÖRSAMLINGSPLANTERING I BERGA

2015-01-24

Ryttargårdskyrkan och Johanneskyrkan i Linköping är moderförsamling åt en ny församlingsplantering i stadsdelen Berga i Linköping.

Under våren kommer ett grundarteam att formas. I slutet av maj kommer beslut som rör församlingens konkreta uttryck i Berga att fattas.

Om du är intresserad av att ingå i det team som kommer grunda församlingen ber vi dig läsa församlingsplanteringens församlingsregel. Regeln uttrycker församlingens spiritualitet. Den är fortfarande under arbete. Här finner du en översikt av regelns kapitel. Kontakta eleonore.gustafsson.felaktigryttargardskyrkan.se för att få läsa regeln i dess helhet. Regeln vill förena det missionella livet i frikyrkan med det kontemplativa livet i den monastiska traditionen och samtidigt vara trogen en baptistisk teologi.

Offentliga samlingar:
Vårens bönemöten är öppna för alla som vill vara med och be för Berga. Du behöver inte ha ambitionen att vara med i grundarteamet för att komma med på bönemötena.

Välkommen att vara med att be:

  • Aftonbön varje tisdag kl 20:00 hos Eleonore Gustafsson på Knektgatan 18 (kom i tid pga portkod!
  • Bönepromenad med start kl 19:00 på kullen i Berga skulpturpark alla tisdagar utom 17 feb, 10 mars, 14 april och 19 maj

Visa alla nyheter