Vi tror på Gud Fader

Gudstjänstserie 7-28 februari

Gud fanns före allt och står utanför tiden. Gud är en, det finns ingen som är Hans like, och Han upphovet till hela tillvaron. Inget finns utanför honom. Gud är helt annorlunda än allt annat och alla andra. Det är därför Han kallas helig.

Gud är också den treenige. Han är kärlek i sig själv, mellan Fader, Son och Helig Ande. Det är samme Gud som skapar, frälser och fullbordar. Om detta kan man tala, men man kan inte förklara det. Vi närmar oss tillvarons djupaste mysterium, inför vilket vi endast kan falla ner i tillbedjan och förundran.

Gud är skaparen. Frågan har varit infekterad under århundraden. Men tänk om berättelsen om att Gud skapat allt ska förstås mer som en hälsning om vår plats i tillvaron än som en naturvetenskaplig redogörelse. Hur ska man se på skapelsen, om den har kommit till ur Guds mun? Om Guds ord har talat fram hela tillvaron, vad gör det med synen på naturen, älvarna och regnskogarna?

Och så småningom skapade Gud människan med sina händer. Om Gud är den Han är, vilka är då vi, skapade till Hans avbild? Vad innebär det djupast att vara en hel människa, skapad, sedd och älskad av Gud?

Vi människor får tro på vad vi vill. Men kyrkan kan inte tro vad som helst. Det första kyrkan påstår är: Vi tror på Gud Fader.

Se gudstjänsterna på: Gudstjänster online.

notis