Vi tror på den Helige Ande

Nu pågår vårt gudstjänsttema ”Vi tror på den Helige Ande” som är den tredje och sista serien under året där vi utifrån från trosbekännelsen.

Välkommen på gudstjänst!

notis