Vem är han?

När Jesus har stillat stormen säger lärjungarna till varandra: “Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom!” Frågan löper genom evangelierna: Vem är han?

Tidigt i urkyrkan har man många ord för att beskriva Jesus från Nasaret. Allt verkar handla om Honom, och det är som att orden stockar sig i halsen på Johannes, Paulus och de andra. Han är… alltings centrum, alltings ursprung, alltings mål, alltings uppehållare, alltings härskare!
Välkommen till en serie där vi stannar inför kristologin — vem kyrkan påstår att Jesus är.
notis