Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?

Välkommen till en föreläsning/reflektion kring psykisk ohälsa. Lördag 9 november kl 9:30 – 12:00 i Ryttargårdskyrkan.

Föreläsare: Christine Demetriades delägare och terapeut på Eleonoragruppen, Linköping.

Frukost finns till självkostnadspris. Föreläsningen är gratis och vänder sig till personer i alla åldrar.

Anmäl dig senast 6 november genom att fylla i anmälningsformuläret (klicka här) eller ringa 013-314190.

Samarrangemang med Studieförbundet Bilda

notis