Vandringen

Vi inleder året med ett gudstjänsttema som fått namnet “Vandringen”. Urkyrkan beskriver det kristna livet som Vägen. Den dag vi blev döpta blev vi del av Vägens folk. Men vad kommer vi att möta på den där Vägen? En del hävdar att det är en enkel resa utan bekymmer, men den som vandrat på den ett tag vet att det inte är självklart. Andra menar att det mest är kamp och strid att gå den, men också det är endast halva sanningen. När man ska ut på den livslånga vandringen krävs rätt utrustning. Men man behöver också tränas i uthållighet och se till att inte ha med sig för mycket.

Välkommen med på en gudstjänstserie om motvind och blåsor på fötterna, om djup längtan, häpnadsväckande skönhet och konsten att ha målet i sikte. Start den 8 januari 2023.

notis