Välkommen hem

US & Canada Tour 2023 – Välkommen hemkonsert på kyrktorget med eko från turnén!

Café-konsert i Ryttargården. Måndag, Juni 5, 7:00 PM. Brassmusik, manskör, bild & filmvisning och servering.

Welcome!

notis