VAD ÄR GREJEN MED DOPET?

Under 4 söndagar i vår bjuder vi in dig i åk 6-7 för att få reda mer om dopet och varför vi har troendedop i vår församling.

Varje lektion är utformad med undervisning, frågor och samtalsunderlag med utgångspunkt från olika bibelord. Detta ger stor möjlighet till att reflektera kring trons grunder tillsammans.

 

Praktiskt:

Ni sitter med i kyrksalen och firar gudstjänst tillsammans med församlingen innan ni sedan går ut tillsammans med barnen i Barnkyrkan. Ni träffar er ledare ute på torget och har sedan samlingen i Lönnen i källaren.

 
notis